الازهر: حمله تهران علیه عربستان سعودی «سنگسار پنهان» است

د. عباس شومان ، شیخ نور الدین الطویل، شیخ حافظ ربانی – عکس از الشرق الأوسط

د. عباس شومان ، شیخ نور الدین الطویل، شیخ حافظ ربانی – عکس از الشرق الأوسط

روز گذشته رهبران اسلامی، سیاسی کردن حادثه ازدحام جمعیت در منا، که روز پنجشنبه گذشته هنگام رمی جمرات رخ داد را رد کردند.

الازهر اتهامات عجولانه به عربستان سعودی مبنی بر کوتاهی و اهمال این کشور در مراسم حج را نپذیرفت. دکتر عباس شومان، معاون الازهر به «الشرق الاوسط» گفت: «ادعای کوتاهی کردن، غیر قابل قبول است، و با واقعیتی که میلیون ها نفر هر ساله در فصل حج می بینند منافات دارد و متهم کردن عربستان سعودی جایز نیست».

برخی از اعضای کمیته علمای ارشد مصر با حمله به اتهامات ایران علیه عربستان سعودی  به «الشرق الاوسط» گفتند: «ادعاهای تهران در مورد علل این حادثه، که چند روز پیش رخ داده است، آن هم پیش از تکمیل تحقیقات توسط مقامات عربستان سعودی، نوعی سنگسار نهان، و منحرف کردن حادثه به خط سیاسی می باشد».

در همین راستا، دکتر محمود مهنا، عضو کمیته علمای ارشد گفت: «ایران به اهل سنت اتهام می زند، زیرا مذهب اهل سنت را محکوم می کند و باورهای آن ها را به ویژه در مورد صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم، قبول ندارند». وی با اشاره به این که «ایران عربستان سعودی را متهم می کند، که اسلام میانه رو را در تمام کشورهای جهان، چه شرقی و چه غربی گسترش می دهد» افزود:« ایران خطرناک است.. ما از خدا می خواهیم تا ما و ملت عربی و اسلامی را از شر آن حفظ کند، و از مردم و رهبران عربستان سعودی محافظت کند».

شیخ حافظ ربانی، رئیس کمیته علمای بریتانیا به نوبه خود به «الشرق الاوسط» گفت: «مراسم حج اکثر اوقات شاهد تجاوزاتی از ایران می شود، و تهران حق ندارد به عربستان سعودی حمله کند و به سیاسی کردن حج بپردازند».

در بلژیک نیز رهبران جامعه مسلمانان گفتند: «سوء استفاده سیاسی تهران از حادثه منا موضعی اسلامی نیست زیرا فرض بر این است که به جای اتهامات وافترا بستن به دیگران همگی بدنبال راه حل و راه هایی برای جلوگیری از این گونه امور باشند».