قاهره: حازم بدر
یک پژوهشگر فرانسوی موفق به رمزگشایی از یک پاپیروس ۱۳۰۰ ساله در دوره قبطی ها در مصر شد. به گفته این پژوهشگر، احتمالا این دست نوشته یک دعای جادویی برای رسیدن عاشق و معشوقی که موانعی بر سر راه ازدواجشان وجود داشته به یکدیگر بوده است.
کورشی دوسوی پژوهشگر که در دانشگاه استراسبورگ فرانسه تدریس می کند به بررسی این دست نوشته پرداخته است. پاپیروس یاد شده یکی از ۹۰۰ پاپیروسی است که در دانشگاه مک کواری سیدنی در استرالیا نگهداری می شوند. پاپیروس ها توسط دانشگاه از دلالان عتیقه خریداری شده اند. برخی از آنها هم به این دانشگاه اهدا شده اند.
پژوهشگر ژاپنی با استناد به بررسی و مطالعه معانی تصاویری که بر پاپیروس نقش بسته و با توجه به بخش هایی از متن باقی مانده احتمال می دهد که دست نوشته به منظور وصال دو عاشق و معشوق تهیه شده باشد.
در این پاپیروس که تصویر آن به تازگی در نشریه «الدراسات القبطیه» توسط یک مرکز نشر بلژیکی منتشر شده دو جانور شبیه دو پرنده نشان داده شده است که گویا جاندار سمت چپ تصویر بالدار بوده و منقارش را در منقار باز همتای خود در سمت راست تصویر فرومی کند. دوسو می گوید که این نشانه تمایز بین دو جنس است که نشان می دهد جانور دست راستی احتمالا ماده و دست چپی نر است.
پژوهشگر موفق به تشخیص برخی از واژه های بخش باقیمانده از متن شد. این دست نوشته به زبان قبطی نوشته شده است. بدین ترتیب، دوسوی تصویر روشن تری از این دست نوشته ترسیم کرد. یکی از کلمه ها «جایگزین می شود» است. البته عبارت دیگری هم وجود دارد که به دلیل از بین رفتن بخش های زیادی از پاپیروس چندان قابل تشخیص نیست اما به نظر پژوهشگر این عبارت می تواند «هر کودکی زاده آدم است» باشد.
دوسو به پایگاه علمی «علوم طبیعی» گفت «یک بخشی از متن از بین رفته و به همین دلیل نمی توان گفت که این دعای جادویی دقیقا برای چه بکار می رفته اما احتمالا در ارتباط با عشق بوده است.»
دکتر وسیم السیسی مصر شناس معروف می گوید «این قبیل دعای جادویی در مصر باستان گسترش داشته و پنج مکتب سحر و جادو شناخته شده اند که در پاپیروس وستکار به آنها اشاره شده است.»