تاکسی در عربستان سعودی

ریاض- شجاع البقمی: الشرق الاوسط از منابع آگاه اطلاع پیدا کرد که گروهی از شرکت های بزرگ سرمایه گذار در بخش تاکسیرانی عربستان سعودی این روزها در حال ارائه پیشنهاداتشان برای شرکت در مناقصه مطرح شده از سوی وزارتخانه های کار و حمل و نقل هستند. هدف از این مناقصه به کارگیری ۵۰۰ تاکسی و استخدام ۶۰۰ شهروند سعودی جویای کار است.

شرکت های مایل به ورود به رقابت در این مناقصه طی دو روز گذشته برای دریافت دفترچه مناقصه و مطالعه و ارائه مناسبترین پیشنهاد تلاش کرده اند. در این مناقصه سطح ۵ هزار ریال (هزار و ۳۰۰ دلار) به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران سعودی شرکت تاکسیرانی عمومی در نظر گرفته شده است.

شرکت «تکامل» در مناقصه مطرح شده، روز ۲۱ اوت را به عنوان آخرین زمان برای خرید دفترچه شرایط شرکت در مناقصه اعلام کرده است و ۲۳ اکتبر نیز آخرین زمان به منظور ارائه برای رقابت است تا اینکه روز ۲۶ اکتبر زمان بازگشایی پاکت نامه ها باشد.

شروط مناقصه حاکی از آن است که شرکت های ارائه شده در مناقصه حداقل ۳ سال تجربه داشته باشند و ناوگان آنها از هزار دستگاه تاکسی برخوردار باشد و این شرطی است که در تعارض با قوانین و مقررات جدید وزارت حمل و نقل است که در اختیار داشتن ۵۰ دستگاه تاکسی را تعیین کرده است و هدف از آن فراهم کردن زمینه برای رقابت بیشتر در بازارهای محلی است.

این رویدادها در حالی رخ می دهد که وزارتخانه های حمل و نقل و کار و نیز صندوق توسعه منابع انسانی موسوم به «هدف» پیش از این از پروژه بومی کردن بخش تاکسی های عمومی در عربستان سعودی خبر داده بودند.

در همین راستا الشرق الاوسط به نقل از یک مقام بلندپایه در یکی از شرکت های تاکسیرانی عمومی که در مناقصه کنونی به رقابت خواهد پرداخت، اعلام کرد: شرط دارا بودن هزار دستگاه تاکسی برای شرکت ها حجم پاک نامه هایی که در مناقصه کنونی ارائه می شوند را کاهش خواهد داد.

وی با بیان این مطلب افزود: «حجم مشوق هایی که به کارمندان سعودی ارائه خواهد شد؛ همچون پروژه به کارگیری ۵۰۰ دستگاه تاکسی عمومی از حیث چگونگی تشویق های ارائه شده جدید خواهد بود. از جمله این مشوق ها حداقل دستمزد ۵ هزار ریال (هزار و ۳۰۰ دلار) به همراه بیمه درمانی است.»

این رویدادها در حالی رخ می دهد که متخصصان بخش کرایه عمومی در بازارهای عربستان سعودی بر این باور هستند که میانگین بومی سازی مشاغل در این بخش همچنان ضعیف است و این میانگین کاهش یافته است به طوری که به میزان تنها یک درصد در برخی شرکت های موجود در این بخش است.

در شرایطی که اغلب شرکت های موجود در بخش کرایه عمومی به گفته وزارت کار عربستان سعودی در چارچوب گروه زرد قرار دارند، این وزارتخانه چند روز پیش تصمیم گرفت مدت مجوز کار برای کارگران خارجی شاغل در نهادهای گروه زرد را از ۶ سال به ۴ سال کاهش دهد تا این سنوات کاری در سال آینده نیز به ۲ سال کاهش یابد. هدف از این تصمیم افزایش میانیگن بومی سازی مشاغل در عربستان سعودی است.

خالد الحمالی مدیر اجرایی شرکت کرایه عمومی «محمد عبدالله الحمالی» در این رابطه در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: «بخش تاکسیرانی در بازارهای عربستان سعودی می تواند هزاران فرصت شغلی برای شهروندان سعودی جویای کار ایجاد کند، اما واقعیت کنونی حاکی از آن است که نفوذ زیادی از کار در این بخش وجود دارد و این به دلایل متعددی صورت می گیرد.»

وی بخش کرایه عمومی در بازارهای عربستان سعودی را بی برنامه و بدون حساب و کتاب توصیف و اعلام کرد: «قوانین و مقررات جدیدی که وزارت حمل و نقل تصویب کرده است، اهمیت توسعه این بخش را طبق امکانات لازم مد نظر قرار نداده است.»

خالد الحمالی خاطرنشان کرد: «در قوانین جدید تنها ۵۰ دستگاه تاکسی برای ناوگان در نظر گرفته شده و این تعداد بسیار اندک است و احتمالا به تجزیه شرکت های بزرگ و تبدیل آنها به نهادهای کوچک یا در نهایت خروج از بازار منجر خواهد شد.»

مدیر اجرایی شرکت محمد عبدالله الحمالی افزود: «قوانین و مقررات جدید وزارت حمل و نقل همچنین شامل منع عبور و مرور تاکسی های عمومی است، این مساله بسیار خوب است و مانع از ازدحام می شود، اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که چه زمانی پارکینگ ویژه تاکسی ها فراهم خواهد شد تا خدمات مرکز تماس که جزء قوانین جدید وزارت حمل و نقل است به طور مناسب به جریان بیافتد.»