ریاض – الشرق الاوسط آنلاین

صندوق سرمایه گذاری های عمومی عربستان سعودی از راه اندازی شرکت جدیدی در بخش روبه رشد تفریحی در عربستان سعودی خبر داد. این شرکت به عنوان بازوی سرمایه گذاری صندوق فعالیت خواهد کرد.

شرکت یاد شده با سرمایه ۱۰ میلیارد ریالی نقش موثری در بخش های گوناگون تفریحی و جذب همکاری های استراتژیک به منظور ایجاد ساختار یکپارچه کاری و نیز گسترش دامنه و تنوع بخشی و ارتقای خدمات تفریحی با توجه به استانداردهای بین المللی جدید خواهد داشت.

 

کارکرد این شرکت در گسترش و توسعه و ترویج بخش تفریحی و ظرفیت سازی و آموزش پرسنل بومی در بخش تفریحی در عربستان سعودی چشمگیر خواهد بود.

کما اینکه پروژه های گوناگونی در بخش تفریحی توسط این شرکت راه اندازی خواهد شد. نخستین مرکز تفریحی در اوایل ۲۰۱۹ به بهره برداری می رسد.

راه اندازی این شرکت در چارچوب سند چشم اندازی ۲۰۳۰ عربستان سعودی قرار دارد. در این سند به لزوم توسعه و گسترش بنیان های فرهنگی و تفریحی در عربستان سعودی و استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای جوان و حمایت از آنان و کارآفرینی اشاره شده است.

پیش بینی می شود پروژه های این شرکت منجر به ایجاد بیش از۲۲ هزار شغل و ارائه خدمات به بیش از ۵۰ میلیون زائر در سال شود. سهم شرکت یاد شده از تولید ناخالص داخلی حدود ۸ میلیارد ریال خواهد بود.

شرکت جدید پایه و اساس تنوع بخشی در بخش تفریحی در عربستان سعودی خواهد بود و نقش مهمی در حمایت از این حوزه و تنوع بخشی به اقتصاد کشور در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا می کند.

نقش این شرکت در ایجاد تسهیلات تفریحی مناسب برای افراد جامعه و استفاده از اموال هنگفتی که در خارج از کشور صرف تفریح و گردشگری می شود قابل ملاحظه خواهد بود. درآمدهای حاصل از بخش تفریحی در کشور در تنوع بخشی به منابع درآمد سهیم خواهد بود.