به گزارش العربیه، دانیال بارتن راننده اتوبوسی در نیویورک آمریکا، چند دقیقه پس از آنکه ۲۰ نوجوان دانش آموز را سوار کرده بود، چشمش به دختری افتاد که قصد داشت خود را از پلی به زیر بیاندازد. این دختر خانم طوری پشت میله های پل قرار داشت که ممکن بود هر لحظه خود را از روی پل به خیابان شلوغ زیر گذر آن بیندازد. چند نفر از کنار این دختر رد می شوند بدون آنکه واکنشی نشان بدهند. اما دانیال، بلافاصله به مرکز اتوبوسرانی زنگ زده و جریان را تعریف می کند و به آنها می گوید که سر موقع به محل های توقف نخواهد رسید. مرکز اتوبوسرانی به وی اجازه می دهد که برای نجات جان این انسان دست به کار شود.

وی با آرامش کامل و بدون هیجان به سوی دختر رفته، با دقت دو دستش را زیر بازوهای او می اندازد و از وی می خواهد به این سوی میله بیاید. رفتار آرام این راننده، باعث می شود، دختر به حرف او گوش داده و با کمک وی به این سوی میله ها بیاید.

پس از آن، وی کنار این دختر که قصد خودکشی داشت، می نشیند و با وی صحبت می کند تا پلیس برسد. پلیس دختر را برای اجرای روال قانونی از وی تحویل گرفته و می برد. سرنشینان اتوبوس هم که همه نوجوان دانش آموز بودند با کمال صبوری بدون اینکه پیاده شوند، در داخل اتوبوس منتظر می مانند تا این راننده تیزبین کار خود را انجام دهد.

این فیلم توسط تلویزیون مدار بسته اتوبوس ضبط شده و بلافاصله در تلویزیون های آمریکا و رسانه های اجتماعی پخش می شود که بسیاری از مردم را به اشک آورده و به تحسین راننده تیز بین و سریع العمل می پردازند. در اتوبوس های اروپا و آمریکا تلویزیون های مدار بسته نصب است تا از رانندگان حفاظت کند. در سالهای گذشته بارها به رانندگان اتوبوس حمله شده و پول های آنها را به سرقت برده اند.