به «الشرق الأوسط» گفت: اصلاحات کشور را در مسیر درستی قرار می دهد

تیم کالین رئیس هیئت صندوق بین المللی پول

تیم کالین رئیس هیئت صندوق بین المللی پول

تیم کالین رئیس هیئت صندوق بین المللی پول در گفتگو با «الشرق الأوسط»، با بیان تحسین خود از اصلاحات انجام شده توسط مقامات عربستان سعودی طی ماه های گذشته، تأکید کرد چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی به تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور و کاهش وابستگی به نفت ، تقویت بخش خصوصی، قرار دادن برخی پروژه ها برای خصوصی سازی، برپایی پروژه های همکاری بین بخش خصوصی و دولتی، و انجام اصلاحات در سیاستهای پولی و مالی به منظور تقویت شفافیت و پاسخگویی کمک بسیاری خواهد کرد.

کالین افزود این اصلاحات به تلاش های دولت عربستان برای کنترل هزینه های عمومی متصل است و در نهایت منجر به افزایش میانگین رشد خواهد شد که در حال جاضر پایین است و فرصت های شغلی بیشتری در عربستان سعودی ایجاد خواهد کرد.

کالین که اوایل ماه جاری در رأس هیئت صندوق بین المللی پول به عربستان سعودی سفر کرده بود تأکید کرد رایزنی هایی درباره اصل چهارم انجام داده است و این امر اصلاحات اقتصاد سعودی را در مسیر درست قرار می دهد، و نهضت جامع اقتصادی در سال های آینده به دست خواهد آورد. وی عنوان کرد آن چه اهمیت بیشتری از اصلاحات دارد، چگونگی اجرای آن و ترجمه و اجرای آن گام ها در سیاست های واقعی است.