سازمان دیده بان حقوق بشر روز چهارشنبه (۲۶ سپتامبر) گفت دستگاه امنیتی ایران شهروندان ایرانی دو تابعیتی و خارجی را که تصور می کند با نهادهای آکادمیک و اقتصادی و فرهنگی در غرب ارتباط دارند در معرض محدودیت و فشار بیشتری قرار می دهد.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت «در زمانی که ایران به دنبال گشودن درهایش به روی مبادله فرهنگی و تجارت بین المللی بود گویا مقامات امنیتی در حال بازداشت کردن برخی از مناسب ترین افراد برای بهبود روابط بین ایران و جامعه بین الملل بودند».
او خاطر نشان کرد «این کارزار حکومتی علیه اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی حاوی این پیام تهدید به ایرانیان خارج کشور و خارجی های علاقمند به کار و فعالیت در ایران است که دانش و تخصص آنها در صورت سفر به ایران به عنوان یک امتیاز منفی علیه خودشان به شمار می رود».
این ارگان حقوق بشری افزود ۱۴ مورد بازداشت شهروندان دو تابعیتی و خارجی توسط اطلاعات سپاه از سال ۲۰۱۴ به این طرف موثق شده است. دادگاه ها بیشتر این افراد را بدون هیچ دلیل و مدرکی به همکاری با «کشورهای متخاصم» متهم کردند.

دیده بان حقوق بشر گفت «اسناد و مدرک نشانگر نقض حقوق بازداشت شدگان در روند دادرسی است و اینکه حکومت ایران این افراد را با انگیزه های سیاسی بازداشت نموده است. این در حالیست که شمار بازداشت شدگان احتمالا بسیار بیشتر از ۱۴ موردی است که سازمان دیده بان حقوق بشر تایید کرده است».
ویتسون گفت «داشتن شهروندانی دارای روابط عمیق با فرهنگ کشورهای دیگر یک سرمایه است نه یک جرم کیفری. اما گویا دستگاه امنیتی ایران تصمیم نفرت انگیزی گرفته که از آنها به عنوان مهره هایی برای حل اختلافات دیپلماتیک استفاده کند».