وقایع تا سال ۲۰۱۷ مورد بررسی می‌شوند

دیده‌بان «اسلام هراسی» وابسته به دار الافتای مصر، روز گذشته از اقدام «آژانس حقوق اساسی اروپا» در خصوص توسعه پایگاه داده جدید که دیدگاه عمومی از جنایات تنفر، سخنان تنفربرانگیز و تبعیض علیه مسلمانان در همه کشورهای اروپایی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ ارائه می‌دهد، استقبال کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، دیده‌بان «اسلام هراسی» تأکید کرد: «با توجه به افزایش «اسلام هراسی» و حوادثی که ضد مسلمانان اتفاق می‌افتد، اقدام اتحادیه اروپا در جهت توسعه پایگاه داده در خصوص جنایات نفرت‌برانگیز علیه مسلمانان تحسین‌برانگیز است. توسعه پایگاه داده کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه به این کشورها در مقابله با اقدامات تنفربرانگیز عیله مسلمانان کمک می‌کند، در راستای گسترش پایگاه دانش موجود برای سیاستگذاران و ذینفعان است تا بتوانند واکنش‌ها و اقدامات مؤثرتری را انجام دهند».
در ادامه آمده‌است: «این پایگاه داده، اطلاعاتی در خصوص قوانین قضایی بین‌المللی، اروپایی، ملی، منطقه‌ای و محلی مهم و مقررات مربوط به جنایات تنفر و سخنان نفرت‌برانگیز و تبعیض علیه مسلمانان و علاوه بر آن احکام صادره و حقایق اصلی هر پرونده را جمع‌آوری کرده‌است».
دیده‌بان «اسلام هراسی» افزود: «این اطلاعات و داده‌ها همچنین شامل تصمیمات، گزارش‌ها و یافته‌های هیئت‌ها و سازمان‌های حقوق بشر و برابری و مساوات است. علاوه بر این کاربران می‌توانند به تحقیقات، گزارش‌ها، مطالعات، داده‌ها و آمار مربوط به این قضایا و مسائل دسترسی پیدا کنند».
در ادامه اشاره شده‌است: «این پایگاه داده شامل داده‌هایی است که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ جمع‌آوری شده و اطلاعات در آن بر اساس کشور و کلمه کلیدی است تا کاربر به راحتی خدمات حمایت از قربانیان در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا را مشاهده کند. این پایگاه همچنین به کاربر کمک می‌کند به اطلاعات مناسب و پشتیبانی و حمایت دسترسی پیدا کند».
به گزارش دیده‌بان «اسلام هراسی» این پایگاه اطلاعاتی همانند سازمان‌های بین‌المللی اقلیمی دیگر از جمله هیئت‌های سازمان ملل، شورای اروپا و سیستم اینترنتی بین‌المللی گزارش جنایات تنفربرانگیز مؤسسه‌های دموکراتیک و حقوق بشر وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا عمل می‌کند.