جباری گفت کودتاگران صلح را قبول نخواهند کرد مگر این که از نظر نظامی شکست بخورند

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن هنگام قرائت بیانیه پایانی مذاکرات کویت – عکس از خبرگزاری فرانسه

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن هنگام قرائت بیانیه پایانی مذاکرات کویت – عکس از خبرگزاری فرانسه

عبد العزیز جباری معاون نخست وزیر یمن روز گذشته با انتقاد از اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن گفت: «او عادل نیست زیرا کودتاگران را علت شکست مذاکرات صلح کویت ندانست». این مذاکرات دو روز پیش تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

جباری در تصریحاتی برای «الشرق الأوسط» افزود، سندی که ولد الشیخ ارائه کرد و هیئت دولتی آن را امضا کرد، پس از این که کودتاگران از امضای آن خود داری کردند، دیگر اعتباری ندارد. وی توضیح داد در صورتی که مذاکرات آینده بدون آمادگی واقعی برای صلح برگزار شوند، ا موفق نخواهد بود و یک نسخه تکراری از مذاکرات کویت خواهد بود.

یکی از اعضای تیم فرستاده سازمان ملل در اظهار نظر درباره تصریحات جباری به «الشرق الأوسط» گفت: «ولد الشیخ به بی طرفی معروف است، و تمرکز او بر منافع یمن و یمنی ها است».

از سوی دیگر جباری بر ضرورت حمایت دولت از مبارزان ارتش ملی و مقاومت مردمی در جبهه ها تأکید کرد و گفت: «تیم کودتاگران بر سر میز مذاکرات واقعی نخواهند آمد، مگر این که از نظر نظامی شکست بخورند، اما تا زمانی که با زور اسلحه کنترل صنعا، پایتخت یمن، و دیگر استان ها را در دست دارند، و بانک مرکزی را در اختیار دارند، به صلح توجهی ندارند».