سخنگوی دولت به «الشرق الأوسط» گفت: «ندای تونس نخواهد مرد»

خالد شوکت وزیر ذیصلاح در امور مجلس و سخنگوی دولت تونس

خالد شوکت وزیر ذیصلاح در امور مجلس و سخنگوی دولت تونس

دولت تونس تأکید کرد که تدارکات پیشگیرانه نظامی ، امنیتی و انسانی خود را در پیش بینی از وقوع یک جنگ جدید در کشور لیبی همسایه خود تکمیل کرده است، اما در هیچ جنگی که ممکن است ناتو به آن متوسل شود، تحت هر گونه پوششی حتی اگر از بین بردن داعش باشد، شرکت نخواهد کرد.

خالد شوکت وزیر ذیصلاح در امور مجلس تونس در گفت و گو با «الشرق الأوسط» گفت که دولت کشورش به منظور جلوگیری از سناریوی جنگ در لیبی، به تلاش های خود با مارتن کوپلر فرستاده سازمان ملل به لیبی و تمامی طرف های لیبیایی و بین المللی نگران از آینده صلح در این کشور ادامه می دهد. با وجود این که تونس در حال تکمیل ساخت یک دیوار شنی جدا کننده در امتداد حدود ۲۰۰ کیلومتری در مرز خود با لیبی است، اما شوکت که سخنگوی دولت تونس نیز می باشد تأکید کرد کشورش قصد بستن مرزها را ندارد. وی گفت: «از تمامی برادران لیبیایی که به علت شرایط جنگ در کشورشان مجبور به فرار به کشور دوم خود تونس می شوند، استقبال می کنیم». با این حال او بر وجود تهدیدهای تروریستی، در سایه وضعیت بی ثبات در مرز با لیبی و الجزایر تأکید کرد و گفت: «ما به طور جدی با آن مقابله می کنیم… اما گزینه ما همیشه تحقق معادله تعادل میان حق ما در حفظ امنیت با اعتماد کردن بر ارتش ملی و پایبندی به گزینه دیپلماسی نرم و بی طرفانه و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه است».

شوکت گفت که تونس از مشکلاتی که ناظران آن را «فاجعه آمیز» توصیف می کنند رنج نمی برد. وی تأکید کرد : «اوضاع تحت کنترل است». شوکت همچنین به وجود نزدیک به ۸ میلیارد دلار آماده برای سرمایه گذاری اشاره کرد که به علت «تعطیلات» و «بی ثباتی» به تأخیر افتاده است. شوکت در خصوص استعفاهای موجود در حزب حاکم گفت: «حزب رئیس جمهور {ندای تونس} نخواهد مرد… و بر بحران غلبه خواهد شد».