بیروت: الشرق الاوسط

نیروهای امنیت داخلی لبنان روز گذشته یک لبنانی را به تهمت قاچاق انسان و عبوردادن غیرقانونی تعدادی سوری از طریق راه های غیرقانونی و به ازای دریافت مبلغی پول، دستگیر کردند. همچنین ۱۳ سوری نیز به تهمت ورود غیرقانونی به لبنان دستگیر شدند.
به گزارش الشرق الاوسط، اداره کل نیروهای امنیت داخلی در بیانیه‌ای که از سوی «بخش روابط عمومی» منتشر شده اعلام کرد: «در نتیجه پیگیری و نظارت و در چارچوب مبارزه با قاچاق انسان از سوریه به لبنان، بخش اطلاعات نیروی امنیت داخلی لبنان در ۱۸ ماه جاری، ۱۳ نفر با ملیت سوری را در محله الصویری و به جرم ورود غیرقانونی به لبنان دستگیر کرد».
در این بیانیه آمده‌است: «شخصی به نام ع. س متولد ۱۹۸۱ این افراد را با یک ون منتقل می‌کرد. این فرد لبنانی دستگیر و خودروی وی نیز توقیف شد».