رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان امیر بندر بن سلطان

رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان امیر بندر بن سلطان

پادشاه عربستان سعودی دیروز رییس سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی امیر بندر بن سلطان را بنا بر درخواست خودش از این سمت برکنار کرد، و سپهبد یوسف بن علی ادریسی جانشین بندر بن سلطان شد.

امیر بندر بن سلطان ریاست سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی را در ژوییه ۲۰۱۲ به عهده گرفت. پیش از آن وی سال ها در شورای امنیت ملی سعودی خدمت کرده بود. پیش از سال ۲۰۰۵ او برای بیش از دو دهه سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود.

متن دستور پادشاه عربستان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره : الف/۱۰۲
تاریخ: ۱۵/۶/۱۴۳۵هجری قمری

ما، عبد الله بن عبد العزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی فرمان زیر را صادر کردیم:

نخست: والا حضرت شاهزاده بندر بن سلطان بن عبد العزیز رییس سازمان کل امنیت طبق درخواست خود از این منصب برکنار می شود.

دوم: مسوولیت ریاست سازمان کل امنیت به سپهبد یوسف بن علی ادریسی واگذار می شود.

سوم: این فرمان به دستگاه های ذیربط جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

این فرمان بنا بر ماده ۵۸ اساسنامه حکم صادره طبق فرمان پادشاهی شماره الف/۹۰ مورخ ۲۷/۸/۱۴۱۲ هجری قمری، و بر مبنای اساسنامه هیات وزیران و معاونان وزیران و کارمندان عالی رتبه صادره وفق فرمان ملوکانه شماره م/ ۱۰ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۱ هجری، و بنا بر فرمان ملوکانه شماره الف/۱۶۱ مورخ ۲۹/۸/۱۴۳۳ هجری قمری صادر شد.

عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود”