الجرائر: بوعلام غمراسه

دولت الجزائر بار دیگر در برابر مسئله زبان تدریس در مدارس با مشکل مواجه شده است به طوری که قبایل ساکن شرق این کشور از فرستادن فرزندان خود به مدارس جلوگیری کردند. قبایل پس از عدم پذیرش برخی مدارس برای آموزش به زبان آمازیغی این اقدام اعتراض آمیز را انجام دادند.
به گزارش الشرق الاوسط، پیشتر نیز در سال ۱۹۹۴ یک چنین اقدام اعتراض آمیزی موجب توقف فعالیت مدارس برای یک سال تحصلی تمام شده بود و این اقدام از سوی یکی از حزب‌های سیاسی معروف به تعصب بربری پیگیری می‌شد.
بازنگری قانون اساسی الجزائر در سال ۲۰۱۶ تدریس به زبان آمازیغی را یکی از حقوق آنان می‌داند و آن را یکی از زبان‌های رسمی کشور معرفی می‌کند.
وزارت آموزش و پرورش الجزائر از ابتدای این قانون تاکنون با مشکلات زیادی برای تطبیق آن مواجه شده‌است به ویژه که بسیاری از ساکنان شرق و غرب الجزائر اجازه نمی‌دهند فرزندان آنها آمازیغی یاد گیرند زیرا عقیده دارند که این زبان از لحاظ آموزشی و تعلیمی بی فایده است و تنها تکالیف دانش آموز را سخت‌تر می‌کند.
این در حالی است که برخی از مناطق آمازیغی در واکنش به این مسئله تهدید به اجتناب از تدریس به زبان عربی کردند.
در الجزائر سال هاست که مباحث مربوط به زبان رسمی کشور داغ است و در برخی اوقات بعد ایدئولوژیک به خود می‌گیرد.
از یک سو کسانی قرار دارند که آمازیغی را که زبان اصلی مردمان شمال آفریقاست زبان اصلی خود می‌دانند که باید در آموزش و تمام امور عمومی زندگی به کار رود و از سوی دیگر کسانی که زبان عربی را به عنوان اصلی‌ترین منابع تشکیل هویت دانسته و بر لزوم کاربرد آن در همه ادارات و نظام آموزشی کشور ضروری می‌دانند.