احمد حریری دبیرکل «جریان المستقبل» بر اصول سعد حریری در تشکیل دولت تأکید و اشاره کرد که «از آنها کنار نمی‌کشد؛ چرا که حریری در موضع خود به ارادۀ مردم و خانواده‌اش احترام می‌گذارد و از قانون اساسی، صلاحیت‌ها و اصولی که در تشکیل دولت از آنها پیروی می‌شود، محافظت می‌کند».
به گزارش الشرق الاوسط، احمدی حریری بنا بر دستور سعد حریری به منطقۀ عکار رفت تا ضررهایی که روستاها و به خصوص دشت عکار در پی گردباد اخیر متحمل شدند را بررسی کند.
احمد حریری به نقش ایران در متزلزل کردن ثبات منطقۀ عربی اشاره کرد و گفت: همراه با پروژۀ عربی که شبیه ما است با پروژۀ ایرانی که به استعمار پایتخت‌های عربی می‌بالد، مقابله می‎کنیم. ما در لبنان با این پروژه که آرزو دارد ما سپر آن باشیم مقابله می‌کنیم.
وی ضمن تأکید به اینکه خطابۀ سعد حریری همیشه ملی و شامل است گفت: امروز مشخص شد که چه کسی می‌خواهد برای کشور کار کند و چه کسی می‌خواهد خلل ایجاد کند. هرکسی گمان می‌کند که جریان آینده حضور دارد تا هرگونه پروژه‌ای را که علیه منافع کشور است پوشش دهد، اشتباه کرده‌است. با این آگاهی که کسی در کمین این کشور نشسته است وارد تسویه حساب شدیم؛ چرا که باید راه او را ببندیم تا لبنان را همچون سوریه و عراق تبدیل به عرصۀ خود نکند. آنچه حریری انجام می‌دهد برای محافظت از مردم است.
وی در پایان گفت: این مرحله طولانی است و نیاز به صبر، درنگ و حکمت دارد و اینکه به طرف مقابل فرصت ندهیم که ما را وارد پروزۀ خود کند. پروژۀ شهید رفیق حریری شامل نقشۀ مسیر نظم‌دهی، عمران و دستاورد است نه نقشۀ مسیر ویرانی.