دانش آموزان کلاس دوم دبستان شیخ شلتوت مریوان همه به یک شکل درآمدند!

دانش آموزان کلاس دوم دبستان شیخ شلتوت مریوان همه به یک شکل درآمدند!

۲۳ دانش آموز کلاس دوم دبستان شیخ شلتوت از همکلاسی های ماهان رحیمی دانش آموز بیمار مریوانی به نشانه اظهار همدردی با دوست و همکلاسی خود موهای سرشان را تراشیدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ۲۳ دانش آموز دیگر کلاس محمد علی محمدیان معلم این مدرسه که خود در اظهار همدردی با ماهان اولین نفر موهای سرش را تراشید، به پیروی از حرکت معلم خود موهای سرشان را از ته زدند.

محمدیان در این مورد گفت: از همان روزهای اولی که بنده موهای سرم را زدم تمام دانش آموزان برای تراشیدن موی سرشان اظهار آمادگی کردند اما به دلیل سرمای هوا مانع از این اقدام آنها شدم.

این معلم فداکار مریوانی گفت: ۲۳ دانش آموز همکلاسی ماهان امروز یکشنبه در اظهار همدردی با همکلاسی خود، موهایشان را تراشیدند و اکنون کلاس به شکل یکدست درآمده است.

وی افزود: امروز یکشنبه تمام دانش آموزان کلاس به صورت یکدست و هم شکل با بنده و ماهان در کلاس درس حاضر شدند و اکنون همه از لحاظ نداشتن موی سر مانند هم هستیم.

وی با اشاره به اینکه تراشیدن موی سر اکنون در مدارس اجباری نیست، گفت: دانش آموزان همکلاسی ماهان به اشتیاق و علاقه خود موهای سرشان را تراشیده اند.