شناسایی ۹ مورد مشابه توسط باستان شناسان مصری

خورشید روز یکشنبه (۶ ژانویه-۱۶ دی) به صورت عمودی به معبد حتشپسوت (یکی از فراعنه مصر) در اقصر (جنوب مصر) تابید. این پدیده دو بار در سال -۶ ژانویه-۱۶ دی و ۹ دسامبر-۱۸ آذر در این معبد تکرار می شود. تابش عمودی خورشید به معبد حتشپسوت توسط تیم باستان شناسی مصری و انجمن توسعه گردشگری اقصر رصد شد.
این پدیده، امسال با جشن های عید حاثور (ایزدبانوی عشق و زیبایی در مصر باستان) و حورس (از خدایان مصر باستان) همزمان شد. این جشن یکی از چند جشن عمده ای در دوره فراعنه در شهر اقصر به شمار می رود.
دکتر احمد عوض پژوهشگر مصری و کارشناس نجوم و کیهان شناسی در معبدهای دوره مصر باستان روز یکشنبه (۶ ژانویه-۱۶ دی) در بیانیه مطبوعاتی گفت «این پدیده یکی از ۹ مورد تابش عمودی خورشیدی در معبدهای مصریان باستان در بخش شرقی و غربی شهر اقصر بوده و از لحاظ اهمیت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این پدیده بیانگر این است که مصریان باستان تا چه اندازه فوت و فن معماری و ستاره شناسی را بلد بودند.»
دکتر احمد عوض افزود که یک تیم باستان شناسی تحت نظر او و با مشارکت پژوهشگرانی مثل ایمن ابو زید و الطیب محمود در سه سال گذشته موفق به رصد و ثبت فعالیت های خورشیدی گوناگونی در معبدهای اقصر و قنا و اسوان و وادی جدید شده است.
از سوی دیگر، ایمن ابو زید رییس گروه توسعه گردشگری اقصر گفت «معبد ملکه حتشپسوت در غرب اقصر روز یکشنبه در کانون توجه باستان شناسان و ستاره شناسان مصری قرار گرفت و خورشید به صورت عمودی به روی معبد تابید. نور خورشید در چنین روزی که با عید حتحور (خدای خوشبختی و عشق و موسیقی و باروری و مادری و رقص در مصر باستان) همزمان شده به روی ستون ها و مجسمه ها و راهروهای مقدس معبد تابید.
ایمن ابو زید در بیانیه مطبوعاتی افزود «گروهی از باستان شناسان مصری که پدیده های ستاره شناسی معابد فراعنه را بررسی می کنند در کنار شمار فراوانی از گردشگران در هنگام تابش عمودی خورشید بر روی معبد حتشپسوت حضور داشت.»
پدیده تابش عمودی خورشید به معابد فراعنه مصر مورد استقبال گسترده گردشگران خارجی قرار می گیرد. آنها بیشتر تمایل دارند تا از نزدیک نظاره گر این پدیده باشند و معمولا برنامه سفر و روزهای مرخصی خود را طوری تنظیم می کنند تا در چنین مراسمی شرکت کنند.

پدیده تابش عمودی خورشید به معبد کرنک (معبد آمون از خدایان مصر) در ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) با حضور گسترده گردشگران خارجی قبل از طلوع خورشید انجام شد. تابش عمودی خورشید به معبد ابو سمبل در جنوب شهر اسوان یکی از شناخته شده ترین فعالیت های خورشیدی در میان گردشگران و باستان شناسان مصری و خارجی است.