حامیان «برگزیت» در پست های کلیدی کابینه می

بوریس جانسون در حال سخنرانی در وزارت خارجه انگلیس در اولین روز پس از انتصاب در وزارت – عکس از خبرگزاری فرانسه

بوریس جانسون در حال سخنرانی در وزارت خارجه انگلیس در اولین روز پس از انتصاب در وزارت – عکس از خبرگزاری فرانسه

ترزا می نخست وزیر جدید انگلیس روز گذشته تشکیل کابینه دولتی خود را ادامه داد. انتخاب تعدادی از مهم ترین حامیان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در پست های کلیدی، و در رأس آن ها بوریس جانسون که پست وزارت خارجه را به وی داد بسیار قابل توجه بود؛ زیرا این امر قصد می برای تکمیل روند جدایی از بلوک اروپا را ثابت می کند. می یک وزارت خانه جدید ایجاد کرد و نام آن را وزارت خروج از اتحادیه اروپا نامید که این نامگذاری نشاندهنده وظایف وزارت خانه است و دیوید دیویس، یکی از پیشکسوتان حزب محافظه کار، که به داشتن مواضع قاطع و شک و تردید در ساختار اتحادیه اروپا معروف است را به ریاست این وزارت خانه برگزید.

وی همچنین لیام فاکس یکی دیگر از مخالفان اتحادیه اروپا را به ریاست وزارت خانه جدیدی که آن هم در راستای تصمیم به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ایجاد شده و وزارت تجارت بین المللی نام دارد انتخاب کرد، که مسئول توسعه روابط بین المللی انگلستان خارج از اتحادیه اروپا، و مشخص کردن «نقش جسورانه جدید و مثبت» انگلستان است که می وعده تحقق آن را داده بود.

در میان تمامی وزیران کابینه جدید، انتخاب جانسون، خشم برخی از پایتخت های اروپایی را برانگیخت؛ جان مارک آیرولت وزیر خارجه فرانسه روز گذشته جانسون را به دروغگویی به انگلیسی ها متهم کرد و تأکید کرد او به یک شریک «معتبر و قابل اعتماد» نیاز دارد.

از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه نیز روز گذشته گفت: «روسیه امیدوار است وزیر خارجه جدید انگلیس بتواند روابط بین مسکو و لندن را بهبود بخشد». در حالی که کرملین گفته است، معتقد است انتصاب جانسون به این پست باعث کاهش شدت لحن وی شود.

اما در آنکارا، یکی از مسؤلان ارشد ترکیه روز گذشته گفت کشورش امیدوار است وزیر خارجه جدید انگلیس مواضع مثبت بیشتری داشته باشد. گفته این مسؤل ترک در حاشیه چاپ شعری است که در مسابقه شعری که مجله انگلیسی «اسپکتاتور»، در اوایل سال جاری تنظیم کرده بود و جانسون در آن اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مورد تمسخر قرار داده بود مطرح می شود.