مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

ایران از شهریور ماه سال ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۷ با عراق در جنگ بود. طی این ۸ سال جنگ، یک هزار روز نبرد فعال صورت گرفت که ۷۹۳ روز آن حمله از سوی رزمندگان ایرانی بود و ۲۰۷ روز از سوی ارتش عراق. جنگ ایران و عراق، بعد از جنگ ویتنام که ۱۵ سال به طول انجامید، دومین جنگ طولانی قرن بیستم بود.

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

بر اساس آمار بین‌المللی، جنگ ایران و عراق ۶۲۷ میلیارد دلار هزینه برای دولت ایران و ۵۶۱ میلیارد دلار هزینه برای دولت عراق به همراه داشت. همچنین هزینه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ برای ایران ۶۴۴ و برای عراق ۴۵۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود .

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

در دوره جنگ ایران و عراق، که بر اساس گزارش خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل وقت سازمان ملل در آذر ۱۳۷۰ به شورای امنیت این سازمان، دولت عراق رسماً آغازگر آن شناخته شد، شهرها و استان های مرزی مانند کردستان، آذربایجان و خوزستان به ویژه خرمشهر، آبادان و غیره خسارت و صدمات بسیاری دیدند. شهرهای آبادان و خرمشهر که قبل از آغاز جنگ زیبایی و رونق خاص و زبان زدی داشتند پس از جنگ به ویرانه تبدیل شدند.

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

هم اکنون حدود ۲۵ سال از پایان جنگ میان ایران و عراق می گذرد و در این سال ها شاید تلاش های زیادی برای مناطق جنگزده ایران شده باشد، اما به وضوح می توان گفت که این تلاش ها کافی نبوده است زیرا که همچنان خانه های ویرانه و آثار جنگ در آبادان و خرمشهر دیده می شود.

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

به طور معمول شهرها بعد از بازسازی به زندگی روزمره بدون جنگ برمی گردند و آثار جنگ ها در موزه ها نگه داری می شوند تا خاطرات و سند تاریخی آن برای نسل های آینده زنده بماند.

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

جنگ برای بسیاری از مردم ایران به خاطره ای تبدیل شده، اما گویی این جنگ برای مردم خرمشهر و آبادان تمامی نداشته و مردمان این مناطق هنوز با جنگ و خرابی هایش زندگی می کنند. و در حال حاضر، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی ایران همچنان آلوده به مین است.

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

کودکان این منطقه، اگر چه جنگ و جنگیدن را تجربه نکردند اما هر روز آثار و خرابی های جنگ را در تمام ابعاد زندگیشان تجربه می کنند.

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی

مناطق جنگزده- عکس از صبا طاهریان -شرق پارسی