نجم آخرین روزهای عمرش را در این خانه سپری کرد

قاهره – عبد الفتاح فرج

مهندس نجیب ساویرس سرمایه دار مصری گفت «خانه شاعر فقید مصری احمد فواد نجم موزه می شود.»
او در مراسم اعلام برندگان جایزه شاعران عامیه گوی مصری احمد فواد در سال ۲۰۱۸ افزود «کسانی که یادگاری یا شعر یا نوشته اهدایی یا عکس یا چیزی از این شاعر دارند می توانند آن را به بخش مدیریت جایزه شاعران عامیه گو تحویل دهند.»

این مراسم روز دوشنبه (سوم دسامبر-۱۲ آذر) در دانشگاه آمریکایی قاهره برگزار شد.
ساویرس گفت خانه ای که احمد فواد نجم در آخرین روزهای عمرش در آن زندگی کرد را خریداری کرده است. این خانه در منطقه المقطم (جنوب شرق قاهره) قرار دارد و به زودی موزه می شود.
نخستین دوره اهدای جایزه شاعران عامیه گوی مصری موسوم به جایزه احمد فواد در سال ۲۰۱۴ برگزار شد. موسسه توسعه اجتماعی ساویرس تامین مالی مراسم را به عهده دارد. این رویداد جدای از جایزه فرهنگی ساویرس برگزار می شود. در این مراسم از صلاح عیسی نویسنده فقید و عضو هیات امنا تقدیر به عمل آمد. عیسی در دسامبر ۲۰۱۷ (دی ۱۳۹۶) در هفتاد سالگی درگذشت. روز دوشنبه (۳ دسامبر-۱۲ آذر) پنجمین سالگرد درگذشت احمد فواد نجم بود که در ۳ دسامبر ۲۰۱۳ (۱۲ آذر ۱۳۹۲) در سن ۸۴ سالگی از دنیا رفت. او سابقه طولانی در سرودن اشعار عامیانه و ترانه سرایی داشت. احمد فواد نجم میراث سترگی از اشعار و دیوان شعری و ترانه از خود به جای گذاشته است. 
نجم در استان الشرقیه در سال ۱۹۲۹ (۱۳۰۸) چشم به جهان گشود. او در کودکی در فقر و نداری به سر برد. او به دلیل سروده های انتقادی درباره شرایط اجتماعی و سیاسی مصر چندین بار روانه زندان و در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) سفیر مبارزه با فقر سازمان ملل شد. جایزه هلندی پرنس کلاوس در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به نجم اهدا شد اما او چند روز پیش از تحویل جایزه درگذشت. نشان برتر علوم و هنر مصر در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۸ آذر ۱۳۹۲) بعد از درگذشت نجم به او اهدا شد.