سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران

سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران

محمد خاتمی، رئیس موسسه بین المللی گفت‌و‌گوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در دیدار با نمایندگان دانشجویان سراسر کشور با اشاره به وضعیت سوریه گفت:« به کار بردن سلاح شیمیایی از سوی هر که باشد یک جنایت است، دنیا و بخصوص مسلمانان باید دست به دست هم بدهند از فجایعی که رخ داده و می دهد و منطقه را آشوب زده کرده است جلوگیری کنند.»

خاتمی روز پنج‌شنبه، هفت شهریور گفت: «وضعیت امروز منطقه و مسلمانان نگران کننده است. آتش و خون از هر طرف می‌بارد. مطمئنا قدرت‌های بیرونی که آزادی و پیشرفت منطقه را به زیان خود می دانند در پدیدآوردن این وضع یا دامن زدن به آن نقش دارند، ولی اشکال در درون هم هست.»

رئیس دولت اصلاحات گفت:« وضعیت در این کشور نیز بحرانی است. این همه انسان کشته شدند آواره شدند و برادر کشی شد. امروز صحبت از به کار بردن سلاح شیمیایی است. این یک جنایت است، از سوی هر کس که باشد. دنیا و بخصوص مسلمانان باید دست به دست هم بدهند از فجایعی که رخ داده و می دهد و منطقه را آشوب زده کرده است جلوگیری کنند.»

وی افزود: «مصر را بنگرید. کشوری مهم و ملتی بزرگ و پیشتاز و روشن امروز به چه وضعی گرفتار شده است. مردم حاکمیت بر سرنوشت رهایی از خفت وابستگی و استبداد و تحقیرشدگی را می‌خواستند و می‌خواهند، اکثریت هم مسلمان‌اند، انتظار بود که جریان اکثریت با روشن بینی که طی سال‌های اخیر به مسائل نگاه می کرد عمل کند و واقعاً در جهت رفع موانع دموکراسی گام بردارد.»

خاتمی با مرور کوتاهی وقایع بهار عربی تاکید کرد: «کاری نکنیم که دنیا بگوید ما مسلمانان صلاحیت استقرار دموکراسی را نداریم. نیروی نظامی باید حافظ تمامیت ارضی و منافع ملی باشد و در سیاست دخالت نکند. بزرگانشان اختلاف کردند و نتوانستند به نفع منافع مردم مصر به تفاهم برسند و خارجی هم آتش بیار معرکه است.»

در این انتخابات مردم به تغییر رای دادند و تغییر یعنی اصلاحات

خاتمی با بیان این موضوع که «امروز بسیاری از تشکیلات مستقل یا آزاد یا تعطیل‌اند یا محکوم‌اند یا محدود»، اظهار داشت:« این مسأله‌ای است که در کل جامعه قابل قبول نیست و در دانشگاه بیشتر. چون دانشگاه جای بحث و آزاد اندیشی است، امیدوارم دارای فضایی باشیم که مجالی پیدا بشود تا بتوانیم با همدیگر صحبت و بحث کنیم و چاره جویی برای کارها شود و نهادهای مدنی تقویت شود؛ دولت هم کمک کند.»

وی با اشاره به اینکه در انتخابات قبل از ریاست جمهوری این تلقی شد که برای انتخابات شرط گذاشته شده، گفت: «در این انتخابات گفتیم شرط نمی‌گذاریم، اما امیدواریم نتیجه انتخاب تبدیل فضای امنیتی به سیاسی باشد و بگیر و ببندها پایان یابد و زندانیان و محصوران آزاد شوند. همه بپذیریم ملاک و ساز و کار اداره کشور انتخابات باشد، انتخاباتی که فقط رأی مردم در آن تعیین کننده باشد.»

رئیس جمهور پیشین ایران یادآور شد: «در شعار های جناب آقای دکتر روحانی مطالب سنجیده و درستی بود که ما آن را می خواهیم و اصلاحات هم همین را می خواست و حتی اعتدال یکی از فصول مهم برنامه من در دور دوم انتخابات یعنی سال ۱۳۸۰ بود.»

رئیس موسسه بین المللی گفت‌و‌گوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها اظهار داشت: «در این انتخابات تحول عظیمی رخ داد. مردم به تغییر درون نظام و نه تغییر نظام رأی دادند و اصلاحات هم همین است. به هر حال آن چه مهم است تغییر رویکردها است.»

دانشجوی ستاره‌دار وظیفه اش را انجام داده است

در جلسه دیدار خاتمی با دانشجویان زمانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شد. وی در پاسخ به پرسش دانشجویان که در این فضا «وظیفه دانشجویان چیست؟»، گفت: « وظیفه روشن است، خیلی ها در فضای تنگ تاریک ممنوع می شوند و می ترسند. اما آن کس که درد آشناست و وظیفه شناس است آن کس که برای انجام وظیفه هزینه داده زندان رفته و محروم شده، ستاره‌دار شده یعنی وظیفه‌اش را می شناسد. … وظیفه دانشجو مشخص هست آزاد و متفکرانه به سمت حل مسائل برود. خطاب ما به حاکمیت این است که بگذارید دانشگاه و دانشجو وظیفه خودش را انجام دهد. دانشگاه دانشگاه باشد نه چیز دیگری.»

خاتمی با بیان اینکه «امنیتی کردن دانشگاه غلط است و زمینه ساز خروج نیروهای تحصیل کرده از کشور و اخراج آنان از دانشگاه می شود»، تصریح کرد:«در این سال ها متأسفانه سوء تفاهم و بعد کینه‌ها و جدایی ها زیاد شد این که منشاء این امر چه بود و چرا به وجود آمد جای بحث دارد، اما کینه‌ها بیشتر شد. امیدوارم در اثر این انتخابات، دل‌ها به هم نزدیک‌تر شود. تغییر فضا و نگاه به آینده و برداشته شدن فضای امنیتی مخرب باعث رفع سوء تفاهم ها می‌شود و فضای اعتمادی که دولت و ملت به آن نیاز دارد ایجاد می کند.»

در این مراسم نمایندگان دانشگا‌های امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر، صنعتی شیروان، بابل و بابلسر، دامپزشکی ساری، صنعتی کرمانشاه، رازی گیلان، صنعتی اصفهان، اصفهان، بین المللی قزوین، کردستان، شهرکرد، ارومیه، صنعتی جندی شاپور، دزفول، دامغان، چمران اهواز، دانشگاه شاهرود، دانشگاه سمنان، آزاد اصفهان، آزاد زنجان، انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز و آزاد قزوین حضور داشتند.