رهبر آنها آتش را به سوی رئیس جمهور گشود..

و پیروانش به مؤسسه «الثوره» هجوم برده و «وزارت دفاع» را محاصره می کنند

عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان حوثی

عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان حوثی

عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان حوثی، در اولین حمله از نوع خود، در یک سخنرانی آتشین که به منزله زنگ آغاز نبرد بر علیه ریاست جمهوری بود ، هجومی را بر علیه عبدربه منصور رئیس جمهور یمن آغاز کرد، و با توصیف او به «پوششی برای فاسدین»، وی را به «مزدور خارجی بودن» متهم کرد.

الحوثی در یک سخنرانی مقابل جمع کثیری از پیروانش از قبایل منطقه خولان، در استان صنعا که دو روز پیش او را در مقرش در صعده ملاقات کرده بودند، گفت: موانع فعلی در یمن، به علت نقش منفی ریاست جمهوری این کشور است.

الحوثی افزود:« هادی باید برحذر باشد چرا که مردم ما این امید را از دست داده اند که این مرد با هوشیاری و درایت و مسؤلانه عمل کند و منافع کشورش را بالاتر از هر چیزی قرار بدهد.

چند ساعت پس از این سخنرانی، حوثیهای مسلح، ساختمان مؤسسه مطبوعاتی « الثوره» را در صنعاء، که اولین روزنامه رسمی کشور را چاپ می کند، اشغال کردند، و همچنین از ورود فرمانده سرتیپ حسین ناجی هادی خیران، رئیس جدید ستاد فرماندهی کل یمن، به وزارت دفاع ممانعت کردند.

یک مقام ارشد در دفتر هادی گفت: «سخنرانی الحوثی عاری از لغت ارتباط سیاسی با رئیس کشور بود، و به همین دلیل ما انتظار داریم که این گروه طرحی دیگری مشابه طرح سقوط صنعاء داشته باشند».