فرمانده تحرک التهامی به {الشرق الأوسط}: به استان تهامه پایبندیم

یک یمنی در حال فروش انواع مختلف تفنگ و مهمات در مهمترین خیابان شهر صعده. یمن از کشورهایی به شمار می رود که اسلحه در بین قبایل آن به طور گسترده ای رایج است (رویترز)

یک یمنی در حال فروش انواع مختلف تفنگ و مهمات در مهمترین خیابان شهر صعده. یمن از کشورهایی به شمار می رود که اسلحه در بین قبایل آن به طور گسترده ای رایج است (رویترز)

حوثی ها پس از حمله به منزل شیخ صادق بن عبدالله بن حسین الاحمر و ضرب و شتم وی و تصرف خنجری که از پدرش به ارث برده بود و همچنین تصرف خانه ها، شرکتها و مؤسسات برخی از افراد خانواده وی در یمن، خواستار داوری قبیله ای شدند.

برخی منابع به «الشرق الأوسط» گفتند: «درخواست داوری قبیله ای پس از احساس خطر حوثی ها از انتقام قبیله ای در پی حمله افراد مسلح حوثی به منازل قبیله آل احمر صورت گرفت».

از سوی دیگر تحرک مسالمت آمیز «التهامی» بر ادامه مبارزه مسالمت آمیز خود برای باز گرداندن هویت و استان «تهامه» تا زمان اعتراف به استان «تهامه» تأکید کردند، این در حالی است که حوثی ها، با اعلام مخالفت با شکل دولت فدرال بعدی در یمن، تقسیم یمن به ۶ استان، که یکی از توافقات کنفرانس گفتگوی ملی بود را بطور کامل رد کردند.