انحصار فعالیت‌های امدادرسانی توسط حوثی‌ها

جده: اسماء الغابری

شبه‌نظامیان حوثی فعالیت انسانی سازمان‌های محلی غیر تابع خود را با هدف انحصار این فعالیت‌ها در حوزه خود و استفاده از آنها برای تحقق اهداف فرقه‌ای‌شان، متوقف کردند.
به گزارش «الشرق الاوسط»، در این راستا احمد حامد مدیر دفتر مهدی المشاط رئیس شورای کودتاچیان، دستور العملی به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته به خود فرستاد که به موجب آن هیچگونه مجوز جدیدی برای فعالیت داوطلبانه انسانی غیر حوثی صادر نخواهدشد.
در این دستورالعمل هرگونه درخواست برای تأسیس سازمان انسانی، مؤسسه یا انجمن خیریه رد شده و مجوزی برای فعالیت‌های بشردوستانه صادر نخواهدشد.
اما سازمان‌های حوثی در این دستورالعمل، مستثنی شده و اعطای مجوز آنها مستقیماً به احمد حامد که تمام وزرای کودتاچیان زیر نظر او بوده و صلاحیت‌های مستقیم از عبدالملک حوثی رهبر کودتاچیان دارد، موکول شد.
در واقع حوثی‌ها در سه سال گذشته اقدام به تأسیس ده‌ها سازمان داخلی تحت عنوان فعالیت انسانی کردند و مسئولیت غارت و سوءاستفاده از اکثر کمک‌های بین‌المللی بشردوستانه برای استخدام نیروی کار و خدمت به اهداف فرقه‌ای این گروه را به عهده آنها گذاشتند.
آنها از زمان کودتای خود هرگونه فعالیت داوطلبانه محلی غیر وابسته به خود را حتی در صورت داشتن مجوز منع کردند.
در مدت اخیر آنها همچنین اقدام به ربودن فعالانی در زمینه انسانی در صنعا و حجه کرده و به آنها تهمت‌هایی زدند که به موجب قانون یمن مستحق اعدام هستند در حالیکه گناه آنها فقط تلاش برای کاهش رنج خانواده‌های نیازمند در مناطق خود است.
حوثی‌ها با سازمان‌های نوپای خود حق هرگونه دریافت کمک انسانی بین‌المللی تقدیم شده از سازمان‌های بین‌المللی را در دایره خود منحصر کرده تا این کمک‌ها را میان پیروان فرقه‌ای خود توزیع کنند.
آنها همچنین بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی فعال در مناطق تحت کنترل خود را مجبور به استخدام صدها پیرو خود کردند.
به همین دلیل فعالانی در گفتگو با «الشرق الاسط» فعالیت‌های سرکوب کننده حوثی‌ها را محکوم کرده و از لیز گراندی مسئول امور انسانی سازمان ملل در امور یمن خواستند تا به حوثی‌ها فشار بیاورد که کلیه محدودیت‌های مربوط به جنبش‌های بشردوستانه و فعالیت‌های امدادرسانه‌ای را که توسط افراد یا سازمان‌های محلی انجام می‌شود را بردارند.
تعدادی از ناظران نیز محدودیت‌های جدید حوثی‌ها بر فعالیت‌های انسانی خیریه در مناطق تحت کنترل خود را باعث بغرنج شدن شرایط هزاران خانواده‌ای دانستند که با تلاش‌های انسانی و بشر دوستانه و اقدامات فردی زنده مانده‌اند.
گفتنی است که دولت قانونی یمن سابقاً از سازمان‌های بین‌المللی و موسسه‌های سازمان ملل خواست که پایگاه‌های خود را به عدن منتقل کنند تا از افشار حوثی‌ها در امان باشند و از آنها درخواست کرد که در اجرای کارهای امداد رسانی از اصل عدم تمرکز پیروی کنند.