سازمان علمی و آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) حمایت خود را از عراق برای احیای میراث فرهنگی شهر موصل اعلام کرد.

موصل، مرکز استقرار گروه «داعش» در عراق بود. جنگ و نبرد چندین ساله و عملیات غارت و چپاول حاصلی جز ویرانی برای موصل نداشته است.

آدری آزولای مدیر کل این سازمان در گفتگو با رادیوی فرانس اینفو گفت «این نهاد به دنبال فعالیت فرهنگی و آموزشی در این شهر است».

او خاطر نشان کرد «سیستم آموزشی و دانشگاهی کنونی به دنبال نفرت پراکنی است».

نمایندگانی از دولت عراق و جامعه مدنی و یونسکو و نیز کارشناسان بین المللی روز دوشنبه (۱۰ سپتامبر) برای بازسازی موصل در پاریس تشکیل جلسه دادند. موصل در شمال عراق و دومین شهر بزرگ کشور است.

به دنبال تصرف این شهر توسط «داعش» در نیمه ۲۰۱۴ بسیاری از اماکن تاریخی شهر تخریب شدند. گمان می رود «داعش» با دزدی و فروش تعدادی از آثار عتیقه عراق به تامین مالی عملیات تروریستی پرداخته است.

به گفته سازمان «آکسفام» بیش از سه هزار خانه و مدرسه و مجتمع تجاری در منطقه  قدیم و پرجمعیت شهر موصل تخریب شده اند.