حزب «المستقبل» پارلمان لبنان روز گذشته بر اهمیت برگزاری اجلاس عربی توسعهٔ اقتصادی در بیروت تأکید کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، این حزب از این اجلاس به عنوان سکویی برای اطمینان بخشی به رسالت لبنان و جایگاه ویژهٔ آن در جهان عرب یاد کرد.
این حزب بعد از نشست هفتگی خود به ریاست بهیه حریری به اقدامات و تلاش‌های ریاست جمهوری برای تأمین مقتضیات موفقیت این اجلاس و آرزوهای گره خورده به آن برای تقویت همبستگی عربی و نقش لبنان به عنوان نقطهٔ ارتباط و همکاری میان کشورهای عربی برادر اشاره کرد.
حزب «المستقبل» اعتراض به مشارکت کشور لیبی و پایین آوردن پرچم آن از محل اجلاس و اقدام به آتش‌سوزی آن را ضرر زدن به اعتبار دولت لبنان دانست که سودی برای قضیهٔ امام موسی صدر نداشته و باعث محدود شدن دایرهٔ این قضیه در لبنان می‌شود در حالی که یک قضیهٔ ملی، عربی و انسانی است.
این حزب ضمن تأکید بر اهمیتی که دولت باید به این اجلاس بدهد خاطر نشان کرد باید حساسیتی که یکی از اصل اساسی کشور است را مد نظر قرار دهد به این معنی که دولت باید به حساسیت‌هایی که طیف وسعی از لبنان نشان داد و خواستار تأخیر اجلاس در سایهٔ عدم دعوت رژیم سوریه شدند توجه کند؛ چرا که مخالف با قوانین اقدام مشترک عربی و ساز و کاری است که اتحادیهٔ کشورهای عربی در این خصوص دارد.
از سوی دیگر این حزب در خصوص اقدامات اعلام شده برای استحقاقات مالی و اقتصادی ابراز خرسندی کرد.
حزب «المستقبل» در پایان توضیح داد که کنفرانس سیدر راه اصلی فعال کردن رشد و افزایش آن از طریق بازسازی زیرساخت‌ها، اجرای اصلاحات مالی، ساختاری و بخشی و تقویت و تنوع بخشی بخش‌های تولیدی لبنان است.