جهانگیریان رییس سازمان هواپیمایی ایران

جهانگیریان رییس سازمان هواپیمایی ایران

رییس سازمان هواپیمایی ایران به کشورهای غربی در مورد نقض برخی از تعهدات خود هشدار داد و اعلام کرد که درصورتی که این روند ادامه یابد، اقدامات غیر قانونی این کشورها را اعلام عمومی خواهد کرد.

سایت رسمی سازمان هواپیمایی ایران در روز یکشنبه ۲۲ دی ماه (۱۲ ژانویه) گزارشی به نقل از علیرضا جهانگیریان رییس این سازمان منتشر کرد آمده است که در این گزارش جهانگیری از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غربی خواسته است تا «مطابق اصول شناخته شده بین المللی» عمل کنند.

جهانگیریان اعلام کرد: «اگر کشورها و شرکت‌های غربی مطابق اصول شناخته شده بین المللی در حوزه ایمنی هوانوردی به تعهدات خود عمل نکنند، برابر مقررات با آن‌ها برخورد می‌کنیم.»

بر اساس تعهدات متقابل شرکت‌های غربی موظف به ارائه خدمات مرتبط با ایمنی پرواز به کشور ایران هستند. رییس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که برخی از خطوط هوایی غربی در مواردی در مورد اجرای این تعهدات تعلل می کنند.

وی افزود: «ما در سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس وظایف ملی و بین المللی در چنین مواردی اقدامات قانونی را انجام دهیم و در صورت لزوم جزییات اقدامات غیر قانونی آنها را اعلام خواهیم کرد.»

جهانگیریان گفت: «سازمان هواپیمایی کشوری (ایران) به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران و رعایت پروتکل‌های ایمنی بین‌المللی به صورت جدی به شرکت‌هایی که در ارائه خدمات تعهد داده‌ شده تعلل کنند هشدار می‌دهد که تحت هیچ شرایط این قصور را نمی‌پذیرد.»

رییس سازمان هواپیمایی ایران افزود: «امضای معاهدات بین المللی طرفین را مکلف به رعایت بندهای آن می‌کند و ما در سازمان هواپیمایی کشوری موظف به نظارت بر حفظ ایمنی پروازها هستیم و در این راه از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره خواهیم گرفت.»