سال نو در افغانستان -فرهمند علیپور-شرق پارسی

سال نو در افغانستان -فرهمند علیپور-شرق پارسی

عید نوروز در افغانستان هزاران سال ریشه دارد و جشن نوروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تقویم افغانستان مانند تقویم ایران بر اساس هجری شمسی است و سال جدید با فرارسیدن نخستین روز بهار آغاز می شود.

شهرمزارشریف ، مرکز استان بلخ، صدها سال است که میزبان اصلی جشن نوروز در افغانستان است.

مردم از شهرهای مختلف خود را در این روز به مزار شریف می رسانند تا در طی یک گردهمایی بزرگ از نوروز تجلیل کنند.

شهروندان افغانستان در این روز لباس های نو می پوشند و شیرینی های ویژه این روز را تهیه می کنند و فرا رسیدن نوروز را به یکدیگر تبریک می گویند.

مراسم امسال نوروز با مراقبت های امنیتی شدید همراه بود. طالبان وعده داده اند که به هرصورت مانع از برگزاری انتخابات خواهند شد و تاکنون نیز چندین بار دست به حملات مرگباری زده اند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.

تصاویری از حاشیه های مراسم روز نوروز در شهر مزار شریف و آرامگاه منسوب به امام علی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

 مردم از شهرهای مختلف خود را در این روز به مزار شریف می رسانند تا در طی یک گردهمایی بزرگ از نوروز تجلیل کنند.


مردم از شهرهای مختلف خود را در این روز به مزار شریف می رسانند تا در طی یک گردهمایی بزرگ از نوروز تجلیل کنند.

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی

جشن نوروز در افغانستان در مزار شریف-فرهمند علیپور-شرق پارسی