جشنواره موسیقی اندلس در الجزایر؛ وعده‌گاه سالیانه برای گفتگوی فرهنگ‌ها

سیزدهمین دوره جشنواره با حضور نماد انقلاب الجزایر جمیله بوحیرد
الجزایر: امیمه احمد

موسیقی اندلس یکی از عناصر فرهنگ قدیم الجزایر است که از مهاجرت اندلسی‌ها به شمال آفریقا به وجود آمد و توانست فرهنگی را به وجود بیاورد که در هر دو حاشیه دریای مدیترانه در مغرب عربی و جنوب اروپا انتشار یابد تا دریای مدیترانه به دریای صلح و همزیستی تبدیل شود.
به گزارش الشرق الاوسط، این موسیقی با موسیقی محلی ادغام شد و موسیقی جدیدی به وجود آورد که هیچ تشابهی با موسیقی اندلسی شناخته شده در مشرق عربی ندارد.
موسیقی اندلسی در مناطق مختلف با اسامی متفاوتی نامیده می‌شود، در مراکش با نام «الآله» در وجده، سلا و تلمسان در غرب الجزایر با نام «الغرناطی»، در پایتخت الجزایر به نام «الصنعه» و در شرق الجزایر، تونس و لیبی با نام «المألوف» شناخته می‌شود. این در حالی است که همگی متعلق به موسیقی اندلسی است و به این شکل در کشورهای شمال آفریقا، الجزایر، مراکش و تونس منتشر شده‌است.
این موسیقی با ماهیت دینی و مدیحه ثرایی و در جشن‌های عروسی استفاده شده و به وزن و قافیه مقید نیست. این موسیقی در کشورهای مغرب عربی منتشر شد، اما به مصر و سرزمین شام نرسید.
وزارت فرهنگ الجزایر در سال ۲۰۰۵ و به منظور حفاظت از این میراث فرهنگی که یکی از مؤلفه‌های فرهنگی الجزایر است، «جشنواره بین‌المللی موسیقی اندلس و موسیقی قدیم» را برگزار کرد و عاشقان این موسیقی هر سال بی‌صبرانه منتظر این رویداد فرهنگی و هنری هستند.
محمد فؤاد ومان موزیسین الجزایری در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «از مهمترین دلایل استمرار این جشنواره این است که فرصتی برای تلاقی و دیدار هنرمندان الجزایر و همتایانشان در جهان و آگاهی از تجربیات موسیقی دیگران است، علاوه بر اینکه از این میراث انسانی غنی حفاظت می‌کند».
اتفاق منحصر به فرد در سیزدهمین دوره جشنواره حضور جمیله بوحیرد نماد انقلاب الجزایر در مراسم اختتامیه و آهنگسازی و خوانندگی متمایز شعر نزار قبانی با عنوان «جمیله بوحیرد» بود.