تونس میزبان جشنواره شعر عربی شد

تونس: المنجی السعیدانی

دوره سوم جشنواره شعر عربی قیروان به همت خانه شعر این شهر در هفتم دسامبر جاری شروع به کار کرد.
به گزارش «الشرق الاوسط»، این جشنوراه که در ۹ دسامبر به کار خود پایان داد شاهد فعالیت‌هایی بود که شاعران و منتقدانی از مکاتب ادبی متنوع عهده‌دار آنها بودند.
روز افتتاحیه جشنواره مستندی از فعالیت‌های فرهنگی مختلف خانه شعر قیروان در طول سه سال پخش شد و تعدادی از شعرای عرب قصاید خود را برای حضار خواندند.
شعرخوانی از فعالیت‌های اصلی جشنواره در طی سه روز بود که با مشارکت شعرای تونس و شاعرانی از فلسطین، مراکش و الجزایر برگزار شد.
در حاشیه جشنواره نیز به همت خانه شعر قیروان انجمنی علمی برگزار شد که در آن موضوع «شعر و حافظه» با مشارکت المنصف الوهایبی شاعر تونسی و تعدادی از اساتید زبان عربی دانشگاه‌های تونس بررسی شد.
گفتنی است شهر قیروان تونس مهد شاعرانی بزرگ همچون محمد المزهود، محمد الحلیوی، الشاذلی عطاء الله، جعفر ماجد، المنصف الوهایبی و محمد الغزی است که به واسطه آنها این شهر در جهان عرب آوازه‌ای در شعر به دست آورد.