سراج اعتراض می کند… رم: نیازمند تصویب پارلمان هستیم

یک جنگنده ارتش لیبی در نبرد میان نیروهای دولتی و افراط گرایان در بنغازی – عکس از رویترز

یک جنگنده ارتش لیبی در نبرد میان نیروهای دولتی و افراط گرایان در بنغازی – عکس از رویترز

روز گذشته پس از تصریحات جان فیلیپس سفیر آمریکا در رم، که گفت ایتالیا به کمک خود با ۵ هزار سرباز ضمن نیروهای بین المللی برای مداخله در لیبی پایبند است، جدلی در غرب آغاز شد.

اما ماتیو رینزی نخست وزیر ایتالیا روز گذشته اعلام کرد که کشورش در لیبی مداخله نظامی نخواهد کرد مگر این که دولت لیبی درخواست کند. رینزی در پیامی خطاب به حزب دموکرات ایتالیا گفت: «مداخله ایتالیا در امور لیبی ممکن نخواهد بود مگر این که دولت مشروع این کشور به طور مناسبی درخواست کند، که در این صورت نیز این امر نیازمند تصویب پارلمان و موافقت تمامی نهادهای دولتی است».

از سوی دیگر احمد معیتیق معاون رئیس شورای ریاست جمهوری دولت آشتی ملی که توسط سازمان ملل متحد در لیبی پیشنهاد شده است، فاش کرد که برای تقدیم اعتراض شورای ریاستی به ریاست السراج در خصوص تصریحات سفیر آمریکا به پایتخت ایتالیا سفر کرده است.