پنجاهمین سالگرد راه‌اندازی این جایزه گرامی داشته شد

مراکش: عبدالکبیر المیناوی

برگزاری جایزه کتاب مغرب ۲۱۰۸، دو روز پیش در الرباط، فرصتی برای مسئولان مغربی بود تا اهتمام خود به امور فرهنگی و «پشتیبانی» از فرهنگ و «فرهیختگان» را در قالب این جایزه نشان دهند و برای افزودن اعتبار این جایزه تلاش کنند.
به گزارش الشرق الاوسط، جایزه امسال با افزودن سه جایزه دیگر، برای سطوح دیگر در نظر گرفته که عبارت بودند از «جایزه ابتکار ادبی آمازیغی»، «جایزه پژوهش در فرهنگ آمازیغی» و «جایزه کتب تخصصی برای کودکان و نوجوانان».
در این جشنواره شخصیت‌های بلندپایه حکومتی از جمله سعد الدین العثمانی رئیس حکومت و محمد الاعرج وزیر فرهنگ و عبدالحق المرینی بزرگ مورخ مغربی و بهیجه سیمو مدیر اسناد کشور و محمد بن عبدالقادر وزیر اجرایی اصلاح اداری و دیگر شخصیت‌های مهم حضور داشتند.
العثمانی در این جشنواره اظهار کرد که نویسنده مغربی باید مورد توجه همگان واقع شود و در این راستا اهمیت به وزارت فرهنگ و پشتیبانی فرهیختگان و مسئولان بدان اهمیت بسزایی دارد، زیرا میراث غیر ملموس که فرهنگ سنگ بنای آن بوده بنیاد هر اصلاحی را شکل می‌دهد.
دیگر شخصیت‌های حکومتی و فرهنگی نیز بر ضرورت اهمیت به این جایزه و در نتیجه تولید فکری تاکید کردند.
جایزه مغرب رشته‌های مختلفی را شامل می‌شود که از مهمترین آنها علوم اجتماعی و علوم انسانی، پژوهش‌های ادبی و زبان‌شناسی و هنری و پژوهش‌های مربوط به فرهنگ آمازیغی است.
دولت مغرب برای این فعالیت‌های فرهنگی بالاترین جوایز مملکت را اختصاص داده و بر این عقیده است که این جایزه فرصتی به دست می‌دهد تا به تلاش‌های فرهیختگان مغربی توجه شده و برای تشویق فعالیت ابداع آمیز بیشتر فرهیخته مغربی فعالیت کند و مورد پشتیبانی مسئولان واقع شود.