یک دکتر جوان به نام الماس احمد موفق به تولید لوازم آرایشی شد که از پوست در برابر اسید حفاظت می کند.
به گزارش دیلی میل خانم الماس احمد با الهام از یکی از قربانیان اسیدپاشی به نام کتی پیپر موفق به ساخت این ماده شده است.
الماس احمد می گوید که برای ساخت این ترکیب که در لوازم آرایشی برای حفاظت در برابر اسید به کار می رود وقت زیادی صرف کرد.
او افزود «محصول جدید موسوم به آی کریر که به عنوان فاندیشن مورد استفاده قرار می گیرد به گونه ای طراحی شده که با مایعات سوزاننده اسیدی غیر قابل ترکیب است.»
موارد اسیدپاشی در انگلیس در چند سال گذشته افزایش یافته و ۴۵۰ مورد تنها در سال ۲۰۱۶ اعلام شده است.
محصول آرایشی جدید شامل ترکیبات قوی برای حفاظت از پوست در برابر حرارت تا ۴۰۰ درجه است.
بنا به این گزارش خانم الماس احمد با الهام از مجری تلویزیون کتی پیپر موفق به تولید محصول آرایشی ضد مایعات اسیدی شده است. پیپر چند سال پیش مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت و دچار صدمات جدی شد.
احمد ابراز امیدواری کرده که مجوز این محصول را از اداره ارزیابی دارو در انگلیس بگیرد. او می خواهد همه زنان جهان به این لوازم آرایشی دسترسی داشته باشند.