مراکش: حاتم البطیوی

محمد ششم پادشاه مراکش روز گذشته طی حکمی محمد بن علیلو را به عنوان نماینده مستقیم خود و رئیس نهاد میانجی دربار و محمد بشیر الراشدی را به عنوان رئیس کمیته شفافیت و مبارزه با رشوه‌خواری منصوب کرد. وی این دو مسئول جدید را در کاخ سلطنتی به میزبانی پذیرفت.
به گزارش الشرق الاوسط، در بیانیه دربار پادشاهی مراکش آمده‌است که پادشاه این کشور بر اهمیت نقش نهاد میانجی دربار تأکید کرد.
وی این نهاد پادشاهی را به عنوان یک مرکز ملی مستقل برشمرد و گفت این نهاد باید در چارچوب قوانین و اصول تعریف شده برای آن، به دنبال احقاق حقوق مردم و بررسی شکایت‌های آنان، پاسداری از حق قانونی شهروندان، حفظ ارتباط آنها با دربار سلطنتی و بررسی هرگونه بی عدالتی علیه آنها، باشد.
پادشاه محمد ششم همچنین ضمن تأکید بر تحکیم اصول حاکمیت قانون، شفافیت و مدیریت عالی در خدمات رسانی عمومی، ایجاد رفاه اجتماعی و تضمین اجرای برابری بین شهروندان در مؤسسات دولتی و حکومتی، از نهاد میانجی سلطنتی خواست بر این اهداف به صورت جدی عمل کند.
دربار سلطنتی در بیانیه‌ای جداگانه نیز اعلام کرد که پادشاه محمد ششم بر اهمیت مبارزه با هر نوع رشوه‌خواری و فساد اداری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی، تأکید کرد و خواستار عدم تأثیر پیامدهای این نوع تخلفات اداری بر منافع ملت و خدمات رسانی به شهروندان شد.
وی با در ارتباط دانستن اثرات منفی این پدیده در زمینه‌های مختلف اقتصاد ملی، خواستار تحقق توسعه پایدار و متوازن شد.
همچنین پادشاه مراکش، از رئیس جدید کمیته شفافیت و مبارزه با رشوه‌خواری خواست اهداف و قوانین این مؤسسه ملی به ویژه در بخش هماهنگی و برنامه‌ریزی، بازرسی و نظارت، اعمال قانون و حکومت داری را به‌طور شایسته اجرا کند.