هزاران معلم در مراکش در اعتراض به شرایط قراردادی و نبود امنیت شغلی در آستانه آغاز فصلی آموزشی جدید بعد از تظاهرات در خیابان های شهر رباط در مقابل وزارت آموزش ملی تجمع کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، معترضان که از شهرهای مختلف و با شعار «اصرار و ثبات» به خیابان های پایتخت  آمده اند، خواستار تغییر وضعیت قراردادی و جذب در سیستم استخدامی کشور شدند.
این اساتید همچنین تجمعات اعتراضی خود را به جلوی پارلمان کشاندند و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خود شدند.
آنها همچنین با برپایی تجمعات شبانه و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری بر مطالبه خود مبنی بر حذف کامل سیستم قراردادی در کشور تاکید کردند.
در این میان برخی از اتحادیه های کارگری همچون انجمن کارگری وابسته به حزب اسلام گرای عدالت و توسعه با صدور بیانیه هایی از خواسته های اساتید قراردادی حمایت کردند.