"سفر هفت سین" شامل هفت قلم شی ای است که با "سین" آغاز می شوند، مانند سماق، سیر، سرکه، سکه ، سمنو، سنجد، سیب. علاوه بر این "سین ها" بر سر سفره شمع، آینه، قرآن، نان، ماهی قرمز و سبزه گذاشته می شود.

“سفر هفت سین” شامل هفت قلم شی ای است که با “سین” آغاز می شوند، مانند سماق، سیر، سرکه، سکه ، سمنو، سنجد، سیب. علاوه بر این “سین ها” بر سر سفره شمع، آینه، قرآن، نان، ماهی قرمز و سبزه گذاشته می شود.

در زمان تحویل سال نو هجری خورشیدی ایرانیان، تاجیک ها و افغان ها به همراه خانواده خود به دور سفر هفت سین می نشینند، آرزوهای خود را در ذهن مرور می کنند و منتظر تحویل سال نو و آغاز جشن نوروز می شوند.

ایرانیان، افغان ها و تاجیک ها با نشستن سر سفره هفت سین سال خود را نو می کنند

ایرانیان، افغان ها و تاجیک ها با نشستن سر سفره هفت سین سال خود را نو می کنند

فلسفه وجودی نوروز بر اساس “اعتدال بهاری” است یعنی همان نقطه یا زمانی که کره زمین حرکت انتقالی خود را به دور خورشید در طی یک سال به پایان می رساند. این اعتدال بهاری در نیم کره شمالی برابر با اعتدال پاییزی در نیم کره جنوبی است. جشن باستانی نوروز از لحظه اعتدال بهاری (اصطلاحاً قرارگرفتن خورشید در نقطه اول حمل) در نیم کره شمالی شروع می‌شود و در ایران به لحظه تحویل سال معروف است.

چیدمان سفره هفت سین نوعی هنر است

چیدمان سفره هفت سین نوعی هنر است

زمان تحویل سال نو ایرانی هر سال تغییر می کند، به طوری که می تواند در روز آخر اسفند ماه یا در اول فروردین اتفاق بیافتد. این متغیر بودن ناشی از دقیق بودن تقویم ایرانی است، زیرا سال خورشیدی همزمان با “اعتدال بهاری” نو می شود و هر سال از دیرباز زمان اعتدال بهاری توسط منجمان ایرانی محاسبه می شده است.

خانواده های ایرانی، افغان و تاجیک برای جشن نوروز سفره هفت سین می چینند

خانواده های ایرانی، افغان و تاجیک برای جشن نوروز سفره هفت سین می چینند

ماهی قرمز در سفره هفت سین-خبرگزاری فرانسه

ماهی قرمز در سفره هفت سین-خبرگزاری فرانسه

برگزاری جشن نوروز در خانه های پارسیان هند-شرق پارسی

برگزاری جشن نوروز در خانه های پارسیان هند-شرق پارسی

خرید برای سفره هفت سین-خبرگزاری فرانسه

خرید برای سفره هفت سین-خبرگزاری فرانسه

سفره هفت سین پارسیان هند-شرق پارسی

سفره هفت سین پارسیان هند-شرق پارسی

ارسال پیام تبریک نوروز حسن روحانی رییس جمهور ایران به کاربران تلفن همراه در ایران

ارسال پیام تبریک نوروز حسن روحانی رییس جمهور ایران به کاربران تلفن همراه در ایران