مسابقات کارتینگ کشوری در فصل پاییز در تهران -عکس از شرق پارسی

مسابقات کارتینگ کشوری در فصل پاییز در تهران -عکس از شرق پارسی

مسابقات کارتینگ در ایران بین ۵ تا ۸ مرحله انجام می شود.

فینال مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

کارتینگ یکی از رشته های مهیج اتومبیل رانی است و رانندگان بزرگی مثل شوماخر از کارتینگ، اتومبیلرانی را شروع کرده اند.

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

کارتینگ یا مسابقه کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای چرخ باز است. این‌گونه خودروهای چهارچرخه کوچک و چرخ باز کارت نام دارند.

حضور تماشاچیان در فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

حضور تماشاچیان در فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

با ماشین‌های کارت معمولاً در مسیرهای کارت‌سواری که در مقیاسی کوچک نسبت به بزرگ‌راه‌های واقعی ساخته می‌شوند مسابقه داده می‌شود. کارتینگ معمولاً به عنوان قدم اول در مسیر رسیدن به ورزش‌های پرخرج‌تر خودروسواری به‌شمار می‌آید.

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

۴۵ سال پس از این رویداد جهانی، ماشین های کار یا همان کارتینگ برای اولین بار توسط دو ایرانی واردایران شد. یکی از آنها فریبرز زینعلی بود، کسی که هم اکنون مسئول برگزاری رقابت های کارتینگ در این کشور است.

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

زینعلی از آن روزهای نخست این گونه می گوید: «چیزی شبیه به ماشین های کارتینگ را تا قبل از آن مردم در شهربازی ها دیده بودند و سخت ترین کار برای ما این بود که بخواهیم به همه بگوییم این وسیله علاوه بر جنبه تفریحی، می تواند جنبه ورزشی هم داشته باشد.»

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

وی همچنین می افزاید: «ما بالاخره از سال ۱۳۸۰ شمسی با ده ماشین کار و ده داوطلب کارمان را آغاز کردیم. ابتدا آموزش ها به صورت تجربی بود، اما بعد از مدتی با راه اندازی کلاس های کارتینگ، آموزش این رشته ورزشی هم آکادمیک شد. چهار سال طول کشید تا وسایل و امکاناتمان را به سطح اول دنیا نزدیک کردیم. از سال ۱۳۸۴ نیز با کمک فدراسیون اتومبیلرانی، اقدام به راه اندازی مسابقات قهرمانی کشور کردیم.»

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

رقابت های کارتینگ قهرمانی ایران همه ساله در ده مرحله برگزار می شود و نفراتی که بیشترین امتیازها را کسب می کنند، به رقابت های جهانی اعزام می شوند.

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان 92-عکس از شرق پارسی

فینال مسابقات کارتینگ مرحله پنجم قهرمانی کشوری در پیست فورمولای تهران، آبان ۹۲-عکس از شرق پارسی