تمرین تیم ملی فوتبال ایران در برزیل-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در برزیل-شرق پارسی

بیستمین دوره جام جهانی فوتبال از پنجشنبه، ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) آغاز شد و به مدت یک ماه در کشور برزیل برگزار می شود.

این دومین بار است که برزیل، کشوری که فوتبال آن در نزد جهانیان شهرت خاصی دارد، میزبان جام جهانی را بر عهده گرفته است.

در این دوره از مسابقات جام جهانی فوتبال، بر طبق روال گذشته، ۳۲ تیم حضور دارند که شامل ۱۳ تیم از اروپا، ۶ تیم از آمریکای جنوبی (به همراه تیم ملی برزیل)، ۵ تیم از آفریقا، ۴ تیم از آسیا و ۴ تیم از منطقه کونکاکاف (آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب) می شوند.

در جام جهانی امسال ۶۴ بازی، در ۱۲ شهر مختلف برزیل برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در ارقایت های جام جهانی ۲۰۱۴ در مقابل تیم نیجریه، روز دوشنبه ۲۶ خرداد بازی خواهد کرد.

تیم ملی ایران نیز موفق به حضور در این دوره از بازی های جام جهانی شده است. پیش از این تیم ملی فوتبال بزرگسالان مرد ایران در سه دوره جام جهانی در سال های ۱۹۷۸ آرژانتین، ۱۹۹۸ فرانسه و ۲۰۰۶ آلمان حضور داشته است و در سال ۲۰۱۳ راهی جام جهانی برزیل ۲۰۱۴ شده است.

تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در ارقایت های جام جهانی 2014 در مقابل تیم نیجریه، روز دوشنبه 26 خرداد بازی خواهد کرد.-شرق پارسی

تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در ارقایت های جام جهانی ۲۰۱۴ در مقابل تیم نیجریه، روز دوشنبه ۲۶ خرداد بازی خواهد کرد.-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در برزیل-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در برزیل-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در برزیل-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در برزیل-شرق پارسی

اخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

اخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

 تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

 تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

 تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

 تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

 تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

 تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران در کمپ کورینتیانس برزیل قبل از بازی با نیجریه-شرق پارسی