ردن و سعودی در صدر کشورهای کم‌ریسک در شاخص بازل

اردن و سعودی بهترین کشورهای منطقه از لحاظ مبارزه با پولشویی و تروریسم

بیروت: علی زین الدین

در تازه‌ترین رتبه‌بندی سالانه «ضد پول‌شویی» که توسط مؤسسه مدیریت دولتی بازل منتشر شد، کشورهای سعودی و اردن در راس جدول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار گرفتند.
به گزارش الشرق الاوسط، تاجیکستان، موزامبیک و افغانستان پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شدند.
نسخه هفتم این شاخص از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومت‌داری منتشر شده‌است که ۱۲۹ کشور را از نظر ریسک‌پذیری در فعالیت‌های پولشویی و مبارزه با تروریسم رده‌بندی می‌کند.
این رده‌بندی براساس کیفیت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم و همچنین عوامل دیگری همچون تسهیل معاملات مالی بین‌المللی و تعیین ماهیت روابط با بانک‌های بین‌المللی متقاضی سنجیده می‌شود.
۱۴ شاخص فرعی دیگر در این رده‌بندی سهیم است که به ۵ بخش اصلی تقسیم می‌شود: کیفیت چارچوب مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (۶۵ درصد)، ریسک فساد مالی (۱۰ درصد)، شفافیت و معیارهای مالی (۱۵ درصد)، شفافیت و محاسبه عمومی(۵ درصد)، ریسک‌های سیاسی و قانونی (۵ درصد).
نتایج این رده‌بندی بین کشورهای کم ریسک و کشورهای پرریسک از صفر تا ۱۰ رده‌بندی می‌شود.
براساس شاخص بازل در سال ۲۰۱۸، تاجیسکتان (بانتیجه ۸٫۳۰) پرریسک‌ترین کشور در کل جهان و بعد از آن افغانستان (بانتیجه ۸٫۲۸)، لائوس (بانتیجه ۸٫۲۸)، گینه (بانتیجه ۸٫۱۶) و بیسائو (بانتیجه ۸٫۱۶) به عنوان کشور پرریسک در این فهرست قرار گرفتند.
در منطقه نیز یمن پرریسک‌ترین کشور شناخته شد که در جایگاه جهانی آن هفدهم است.
لبنان باوجود بهبود وضعیت آن نسبت به نتایج سال گذشته ولی رتبه چهارم در سطح منطقه و ۱۷ در سطح جهان (بانتیجه ۵٫۹۹) را به عنوان کشور پرریسک به دست آورد.
اردن با کسب رتبه اول منطقه و ۸۹ جهانی (بانتیجه ۴٫۸۴) و سعودی با کسب رتبه دوم منطقه و ۸۱ جهانی (بانتیجه ۵٫۰۱) به عنوان کم‌ریسک‌ترین کشورها معرفی شدند.