پاروس ماژور (چرخ ریسک بزرگ) پرنده ای است که در جریان دعوای دو پرنده بر سر لانه به خوردن پرندگان دیگر همچون مگس گیر ابلق باختری عادت دارد.
دو پژوهشگر هلندی می گویند پاروس ماژور در برخی از سال ها حدود یک دهم جنس نر مگس گیر ابلق باختری مهاجر را می خورد. پرندگان مگس گیر ابلق باختری از آفریقا به اروپا مهاجرت می کنند. نتایج این تحقیق در مجله کارانت بیولوژی منتشر شده است.
این پژوهش نشان داد که تغییرات اقلیمی تاثیر مستقیم بر رفتار پرندگان دارد.
این گونه چرخ ریسکان عمدتا در اروپا زندگی می کنند و جانوران و دانه های گوناگون از جمله حشره و گردو می خورند.
خبرگزاری آلمان افزود «البته این پرنده در موارد بسیار معدودی پرندگان دیگر را می کشد. چرخ ریسک بزرگ در فصل تخمگذاری به شدت خشن می شود.»
زامبلونیوس و کریستیان بوت از دانشگاه خرونینگن هلند به مدت ده سال یعنی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ (۱۳۸۵-۱۳۹۴) روی رفتار چرخ ریسک بزرگ تحقیق کردند.
در این پژوهش، گونه های گوناگون چرخ ریسک بزرگ در یکی از مناطق هلند مورد بررسی قرار گرفته است. در این منطقه، هزار لانه وجود داشته و هر ساله پرندگان مگس گیر ابلق باختری از اروپا به این منطقه مهاجرت می کنند. لاروها منبع غذایی عمده برای این دو نوع پرنده هستند که بر سر لاروها و ساخت آشیانه با یکدیگر رقابت می کنند.
در این پژوهش، دوره آغاز ساخت آشیانه و نیز دوره مهاجرت مگس گیر ابلق از اروپا به این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهشگران رفتار چرخ ریسک بزرگ را به تغییرات اقلیمی در آن زمان ربط دادند. پژوهشگران در فصل تخمگذاری با زیر نظر گرفتن دقیق آشیانه چرخ ریسک بزرگ متوجه ۸۶ مورد مگس گیر ابلق باختری در آشیانه شدند که ظاهرا توسط این پرنده کشته شده اند.
یکی از پژوهشگران گفت «اگر مگس گیر ابلق باختری وارد لانه این پرنده شود از آنجا جان سالم به در نمی برد.. چرخ ریسک بزرگ با نوک تیزش به سر ضربه می زند … گویی می خواهد مغز مگس گیر ابلق باختری را قورت دهد. اما در مقابل، مگس گیر ابلق باختری هنگام پرواز چابک ترند وچرخ ریسک بزرگ را هنگام آشیانه سازی از آنجا دور می کنند.»
سوالی که فکر این دو پژوهشگر را درگیر کرده بود این است که تغییرات اقلیمی تا چه اندازه روی رفتار پرندگان تاثیر منفی دارند؟ « به گفته این پژوهش، فصل تخمگذاری هر دو گونه معمولا با آغاز برگ دادن درختان همزمان است یعنی زمانی که لاروها به وفور یافت می شوند. در چندین سال اخیر زمان برگ دادن درختان زودتر از موعد همیشگی بود. سازگاری چرخ ریسک بزرگ با این تغییر اقلیمی خیلی خوب بود و فصل تخمگذاری این پرنده پیش از موعد انجام شد.»
مگس گیر ابلق باختری هم زودتر به این مناطق مهاجرت می کند اما دمای هوا در آنجا برای این پرنده مناسب نیست. گاهی فصل تخمگذاری این دو گونه پرنده برای مدت طولانی همزمان می شود. البته قبلا این اتفاق در فصل سردتر یعنی اوایل بهار اتفاق می افتاد. در آن زمان، تخمگذاری چرخ ریسک بزرگ آغاز می شد اما به هر حال مگس گیر ابلق باختری پیش از چرخ ریسک بزرگ به این منطقه مهاجرت می کرد.
دعوا بین این دو گونه پرندگان بعد از سرمای معتدل زمستان ادامه داشت. بیش از نیمی از جنس نر و ماده چرخ ریسک بزرگ با وجود شرایط آب و هوایی نا ملایم جان سالم به در بردند و آشیانه های بیشتری ساخته شد. پژوهشگران گفتند که ۸.۹ درصد جنس نر مگس گیر ابلق باختری با نوک تیز منقار چرخ ریسک بزرگ در ظرف تنها دو هفته از بین رفتند.