پادشاه عربستان سعودی دستور حمایت از کانال سوئز را می دهد

رئیس جمهور مصر در گفتگو با جانشین ولیعهد عربستان سعودی – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

رئیس جمهور مصر در گفتگو با جانشین ولیعهد عربستان سعودی – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی دستوراتی صادر کرد که سرمایه گذاری های عربستان سعودی در مصر را به ۳۰ میلیارد ریال (۸ میلیارد دلار) افزایش می دهد. وی همچنین دستور مشارکت در فراهم کردن احتیاجات نفتی مصر برای مدت پنج سال، و حمایت از حرکت حمل و نقل در کانال سوئز به وسیله کشتی های عربستانی را داد.

این دستورات از سوی شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی، در آغاز نشست دو جانبه هماهنگی عربستانی مصری در قاهره اعلام شد.

مهندس شریف اسماعیل نخست وزیر مصر نیز به نوبه خود، قدردانی دولت و ملت مصر از ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و علاقه زیاد وی در حمایت از اقتصاد مصر و ارتقای منافع مشترک بین دو کشور را اعلام کرد.

این جلسه که به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان از جانب عربستان سعودی و مهندس شریف اسماعیل از جانب مصر برگزار شد، تلاش های کمیته های مشترک و همچنین گروه های کار فرعی که به موجب نشست اول این مجموعه که در ۲ دسامبر کنونی در ریاض برگزار شده بود را مورد بررسی قرار دادند.

دو طرف در این نشست بر تلاش جهت توسعه روابط محکم بین دو کشور به طوری که منافع مشترک فیمابین را تقویت کند تأکید کردند.