آرم وزارت کشور عربستان سعودی

آرم وزارت کشور عربستان سعودی

ریاض – عبد الهادی حبتور

همایش ملی پیشگیری از وقوع سوء استفاده جنسی آنلاین از کودکان از ۱۵ تا ۱۷ نوامبر زیر نظر شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور عربستان سعودی برگزار می شود. مسئولیت برگزاری این همایش در هتل “ریتز کارلتون” ریاض به عهده سرویس امنیت عمومی این کشور است. برخی از کشورهای منطقه و جهان هم در آن شرکت می کنند.

سرلشکر جمعان الغامدی معاون امنیتی رئیس سرویس امنیت عمومی گفت “سازمان ویژه دریافت گزارش در مورد فیلم های پورنو برای سوءاستفاده جنسی از کودکان تا کنون بیش از دو هزار مورد گزارش در این رابطه دریافت کرده است.” او افزود “حدود ۳۷۴ نفر از مجموع کسانی که در این خصوص گزارش داده بودند برای تکمیل تحقیق به هیئت تحقیق و دادستانی معرفی شدند.”

الغامدی خاطر نشان کرد “۲۹۴ مورد در سال ۱۴۳۶ هجری به سرویس امنیت عمومی گزارش شده که ۹۸ مورد به هیئت تحقیق و دادستانی معرفی شدند. از اینترپل هم ۳۱۴ ابلاغ دریافت کردیم که ۲۹ مورد به هیئت تحقیق و دادستانی ارسال شد. در مجموع، ۶۰۸ مورد رصد شد که ۱۲۷ مورد به هیئت تحقیق و دادستانی فرستاده شد.”

وی افزود “۸۴ مورد در سال ۱۴۳۷ هجری به سرویس امنیت عمومی گزارش شد.  ۶۰ مورد به هیئت تحقیق و دادستانی معرفی شده و از اینترپل هم ۹۵۸ مورد گزارش دریافت کردیم که ۱۰۴ مورد به هیئت تحقیق فرستاده شد. در مجموع، ۱۰۴۲ مورد رصد شد.”

الغامدی گفت “در عرض یک ماه و نیم از سال ۱۴۳۸ هجری هم ۲۴ گزارش دریافت کردیم که ۵ مورد به هیئت تحقیق و دادستانی موکول شد.”

معاون امنیتی رئیس سرویس امنیت عمومی گفت “محکومیت انتشار فیلم های پورنوی آنلاین که با هدف سوء استفاده جنسی از کودکان تهیه شد پنج سال زندان و پرداخت غرامت ۳ میلیون ریالی است.”

این همایش با حضور بیش از ۱۲ کشور و نهادهای اجتماعی و بین المللی و انجمن های داخلی و منطقه ای برگزار می شود. این ارگان ها به بیان تجربیات موفقیت آمیز خود در پیشگیری از مساله سوءاستفاده آنلاین از کودکان و منع اذیت و آزار آنان می پردازند.

وی خاطر نشان کرد “این همایش می کوشد با بیان شیوه های مختلف سوء استفاده آنلاین از کودکان راهکارهایی در مورد روش های مقابله با آن و آگاهی درباره اهمیت اقدامات حقوقی و قانونی موثر درباره منع سوءاستفاده جنسی از کودکان و تقویت نقش بازدارنده خانواده و نهادهای اجتماعی ارائه دهد.   “