محکومیت حادثه از سوی کشورهای خلیجی .. اعتراف الجعفری به «خلل امنیتی»

شورای همکاری کشورهای خلیج

شورای همکاری کشورهای خلیج

دبیرخانه شورای همکاری کشورهای خلیج روز گذشته در بیانیه ای ربوده شدن شهروندان قطری در جنوب عراق در هفته گذشته را محکوم کرد، و از دولت عراق خواست مسؤلیت های قانونی و بین المللی خود را ایفا کند، و اقدامات لازم برای تضمین سلامت ربوده شدگان و آزادی آن ها را در اسرع وقت انجام دهد.

این موضع گیری خلیج همزمان با اعلام وزارت کشور عراق است که در بیانیه ای که سرتیپ سعد معن سخنگوی این وزارت قرائت کرد گفت: «وزارت کشور عراق در قضیه ربوده شدگان قطری به مراحل پیشرفته ای رسیده است و به زودی نتایج تحقیقات را اعلام خواهد کرد».

در همین راستا، ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق، روز گذشته هر گونه ارتباطی بین دولت و ربایندگان را تکذیب کرد، اما به وجود خلل امنیتی اذعان کرد و گفت: «ما به وجود خلل امنیتی که ممکن است منجر به انجام عملیات گروگان گیری شده باشد اعتراف می کنیم».