مبارزان مقاومت جنوبی یمن در نزدیکی شهر آزاد شده رأس عمران در نزدیکی عدن – عکس از خرگزاری فرانسه

مبارزان مقاومت جنوبی یمن در نزدیکی شهر آزاد شده رأس عمران در نزدیکی عدن – عکس از خرگزاری فرانسه

نیروهای دولتی یمن، با کمک نیروهای عربستان سعودی و امارت، برای اولین بار کاری کردند که ارتش های عربی از زمان پایان استعمار، انجام ندادند و نیرومندانه وضعیت را در زمین تغییر دادند. با وضع موجود اعمال شده توسط شورشیان، که ایران از آن ها حمایت می کرد، مقابله کردند. عدن را آزاد کردند، شهری که از آن جرقه جنگ آغاز شد و شورشیان گمان می کردند که با سقوط آن، نظامی که در یمن می شناسیم به پایان خواهد رسید. پس از فرار رئیس جمهور و کابینه وی از پایتخت خود صنعا، آخرین شهر یمن، و پایتخت جایگزین بود. آن هم پس از آن که شورشیان حوثی و نیروهای علی صالح رئیس جمهور برکنار شده آن را تصرف کردند.

عدن قدرت مندانه آزاد شد و همچنان از زمان آزاد سازی استوار است. این پایداری و استقامت نشان می دهد که طرح دولت حوثی ها در معرض تند باد قرار گرفته است.

حوثی ها اکنون کشف کردند که تصرف عدن در پایان ماه مارس (فروردین) گذشته، اشتباه بزرگی بود که هزینه آن از دست دادن تمام چیزهایی بود که با زور و فریب سیاسی به دست آورده بودند، و باعث شد شورای امنیت با اکثریت آرا بر ضد آن ها رأی بدهد، و موجودیت و پروژه سیاسی آن ها را رد کرد، و به اعلام جنگ برای آزاد سازی کامل یمن چراغ سبز نشان داد.

با وجود اتفاق نظر بین المللی و تصمیمات شورای امنیت بر ضد حوثی ها، و حامیان ایرانی آن ها، اما تا زمانی که هیچ کشور مهمی، آماده دفاع از توافق نظر و مشروعیت نبود، نظر اکثریت در آن هنگام این بود که مشروعیت و قطعنامه های بین المللی فاقد ارزش هستند. برای همین، ابتکار نظامی عربستان سعودی، با ائتلافی که تشکیل داد، تجربه متفاوتی در سطح بین المللی بود. آن هم در مقابله با احتمالات سختی مانند گسترش جنگ به سمت داخل عربستان، و دخالت نظامی ایران و نبرد منطقه ای و بین المللی که با این گونه جنگ ها همراه خواهد بود.

عدن اولین شهر در زنجیره نبردهای سختی بود که در پیش روی نیروهای دولتی است، و تنها توانایی های نظامی در زمین های ناهموار، و مناطق پیچیده قبیله ای برای آزادی آن ها کافی نیست، بلکه آزادی این مناطق به مهارت های بالای سیاسی و دیپلماتیک نیازمند است. هدف از آزاد سازی عدن، جدا کردن آن نیست، بلکه هدف متحد کردن دوباره یمن در سایه دولتی واقعی، و به دور از حکومت باندهایی ماندد حوثی ها است. مهم است که دولت یمن و متحدانش برای متقاعد کردن شمالی ها جهت پیوستن به نیروهای مشروعیت و ایستادگی در برابر حوثی ها و بقیه نیروهای رئیس جمهور برکنار شده یمن، تلاش زیادی به کار گیرند تا روند آزاد سازی کامل یمن و بازگرداندن دولت واحد با حاکمیت قانون تسریع شود و مردم، تحت نظارت بین المللی تصمیم بگیرند که می خواهند چه کسی بر آن ها حکومت کند.

پنج ماهی که اکثر یمن تحت تصرف شورشیان، از جمله حوثی ها و نیروهای رئیس جمهور برکنار شده، در آمده بود، به همگان فرصت داد تا اوضاع را ارزیابی کنند. حوثی ها شبه نظامیانی هستند که بر اساس خرافات دینی، ادعای رهبری الهی می کنند، و متحدان آن ها، یعنی نیروهای رئیس جمهور برکنار شده، تنها یک پروژه دارند و آن هم انتقام جویی از تمام کسانی است که در تظاهرات بهار عربی بر ضد آن ها ایستادند و منجر به برکناری صالح از قدرت شدند. بالاتر از تمامی این ها، تصمیم بی سابقه ای که برای ترک نکردن یمن و تبدیل شدن آن به دولتی بود که باند ها و گروه ها آن را اداره کنند و مانند سومالی شود. و نه اجازه داده شود این کشور از نظام ایران تبعیت کند، تا در جنگی منطقه ای که ممکن بود برای سال ها به طول بیانجامد، به پنجه گربه ای در برابر همسایه خود، عربستان سعودی، تبدیل شود. این تصمیم را وقایع اخیر اثبات کرد و تا زمانی که نیروهای دولت مشروع، با حمایت نیروهای عربستان سعودی و امارات وارد عدن شدند و با قدرت آن را آزاد کردند، ادامه یافت، تا راه آن ها به سوی شمال ادامه یابد.