ربط دادن انتخاب رئیس جمهور با تحولات منطقه پیرامون لبنان را رد کرد

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به وجود آمدن تحولات مثبت در پرونده انتخابات ریاست جمهوری لبنان را علی رغم وجود نامزدهای قدرتمند در این انتخابات بعید دانست.

بری در تصریحاتی برای «الشرق الأوسط» موضوع انتخاب رئیس جمهور را در حال حاضر و پس از تحولات اخیر به وجود آمده در پی کاندید کردن ژنرال میشیل عون رئیس جریان تغییر و اصلاح برای ریاست جمهوری از سوی احزاب لبنان بعد از آن که سعد الحریری رئیس جنبش المستقبل، سلیمان فرنجیه را کاندید کرده بود را در حالت انجماد و فریز شده دانست. وی ربط دادن میان موضوع انتخابات و تحولات منطقه ای جاری در پیرامون لبنان، به ویژه سوریه را رد کرد.

بری در اظهاراتی و در پاسخ به کسانی که کاندید کردن فرنجیه را از سوی مسلمانان می دانند، این سخنان را بی پایه و اساس و خارج از قانون دانست و گفت: «از همان ابتدا ما را در برابر گزینه های محدودی قرار دادید، و کاندید شدن برای این پست را تنها برای چهار نفر مجاز دانستید و این امر به نوبه خود کاهش دموکراسی و کم کردن نقش مجلس نمایندگان است، زیرا نمایندگان باید به نامزد خود رأی دهند و هر کس پیروز شد رئیس جمهور می شود».

در سخنان بری، به محدود کردن نامزدی آن چه «قدرتمندان چهارگانه» نامیده می شود اشاره شده است که رهبران احزاب مارونی اصلی در لبنان هستند.

بری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا انتخابات ریاست جمهوری به خواسته های حزب الله برای قدم گذاشتن به انتخابات ریاستی متعلق است یا خیر گفت: «سید حسن نصر الله از این خواسته دست کشیده است اما من به آن ادامه می دهم و آن را بر سر میز گفت و گو قرار می دهم». وی اشاره کرد این تلاش سخت به منظور فعال شدن کار دولتی و از سرگیری کار دولت است.