می دانم که نباید به مساله امنیت و استقرار به مثابه امر تمام شده نگریست. در واقع رزمایش نظامی مشترک «شمشیر برنده ۳» میان عمان و بریتانیا –که روز شنبه پایان می پذیرد- ثابت کرد که بریتانیا می تواند با هم پیمانان خود در منطقه برای برقراری استقرار و امنیت خلیج -همکاری کند و البته بریتانیا همکاری خواهد کرد.
دو سال پیش نخست وزیر انگلستان تریزا مای به صرحت اهمیت منطقه خلیج را برای این کشور بیان کرده بود. و رزمایش «شمشیر برنده ۳» اقدامی برای عملی کردن این گفته ها بود و تصریحی بر اینکه «امنیت خلیج امنیت بریتانیا» است. این منطقه یکی از بازارهای عمده بریتانیا و یکی از سرمایه گذاران بزرگ در این کشور به شمار می رود و یکی از هم پیمانان امنیتی آن حساب می شود. علاوه بر این، منطقه خلیج محل اقامت بسیاری از بریتانیایی ها است و هر بی امنیتی در آن بر امنیت بریتانیا بازتاب می یابد.
حمایت از استقرار امنیت خلیج بدین معناست که بریتانیا قدرت دخالت سریع و کارساز در این منطقه را نیرو بخشد تا بتواند در حمایت از هم پیمانان خود وارد عمل شود و در مقابل هر تهدیدی بایستد. در رزمایش «شمشیر برنده ۳» بیش از پنج هزار نظامی نیروی مسلح بریتانیا مشارکت می کنند و در کنار بیش از ۷۰ هزار هم رزم عمانی خود دوش به دوش فعالیت می نمایند. این رزمایش بهترین فرصتی است که در طی آن نیروهای نظامی ما آمادگی خود را برای دخالت سریع و برنامه ریزی شده بر ضد هر گونه تهدید دریایی یا هوایی یا زمینی بیازماید.
همچنین در این رزمایش برای اولین بار همکاری میان دو شاخه نظامی و غیر نظامی برای توان عملکرد بیشتر در برابر تهدیدات محتمل انجام می گیرد. این مساله ناشی از آن است که ماهیت تهدیدات احتمالی تغییر یافته، و ضروری است که فراخور این تهدیدات، نیروهای مختلف آرایش نظامی پر توانی را برای اداره حوادث به خود گیرند، تا بهترین عملکرد را از خود بر جای گذارند و شهروندان کشورهایمان را به بهترین نحو محافظت نمایند. این رزمایش فرصتی است برای دریافت بهترین تجربه ها در راستای تقویت همکاری مشترک میان بریتانیا و عمان و خلیج به طور عام.
بریتانیای بزرگ در ادامه این رزمایش سعی می کند مانورهای مشترکی را با دیگر کشورهای خلیج اجرا نماید. در این راستا باید به ۱۵۰۰ سرباز بریتانیایی اشاره کرد که در حال حاضر در منطقه خلیج به صورت دایم فعالیت می کنند و این تعداد از نیروهای نظامی، بیشترین حضور خارجی نظامی بریتانیا در تمام جهان است.
بدون تردید توان بریتانیای بزرگ و هم پیمانان خلیجی آن در برقراری تعامل میان قدرت نظامی و تبادل مهارت های رزمی و همکاری مشترک در جهت تشکیل یک جبهه دفاعی مساله مهمی برای حفظ منافع مشترک به شمار می آید.
البته علی رغم اهمیت جنبه نظامی در روابط دوجانبه، این روابط محدود به این جنبه نبوده و رابطه نظامی کنونی به مثابه پلی است برای برقراری روابطی تجاری و آموزشی و… میان دو ملت به شمار می آید.
به عنوان مثال حجم روابط تجاری میان بریتانیا و خلیج بیش از ۴۰ میلیارد استرلینی است. و در این خصوص اگر کشورهای خلیج را به عنوان یک مجموعه واحد به حساب آوریم در این صورت این مجموعه ششمین شریک بزرگ تجاری صادرات بریتانیا در سال ۲۰۱۷ به حساب خواهد آمد. اما باید افزود که روابط ما با خلیج فراتر از قراردادها و تجارت و منافع مالی است و بریتانیا برای دانشجویان و دانش پژوهان خلیجی مقصد علمی نخست است طوری که سالیانه ۲۰ هزار دانشجو از کشورهای خلیج به بریتانیا برای ادامه تحصیل مسافرت می کنند. در مقابل ۱۷۵ هزار شهروند بریتانیایی در کشورهای خلیج زندگی می کنند. ما امیدواریم که دانشجویانی که پس از پایان تحصیل در بریتانیا به کشورهای خود بازمی گردند همچنان بریتانیا را به عنوان وطن دوم خود به حساب آورند. همچنین گفتنی است که جهان گردان بریتانیایی که به کشورهای خلیج می آیند و سالیانه تعداد آنها به ۷/۱ میلیون می رسد احساس دلپذیری در این کشورها می کنند و آنها را به مثابه کشورهای نزدیک به کشور خود تلقی می کنند با این تفاوت که در این کشورهای سواحل آفتابی بیشتری وجود دارد.
بسیار روشن است که همکاری ما با کشورهای خلیج در برابر تهدیدات مشترک آتی ابعاد مختلفی را در برگیرد. و ما بسیار خرسندیم که پیشینیان ما پایه های این همکاری را نهاده بودند و ما می توانیم از طریق این پی ریزی مستحکم روابط عمیقی را برقرار کنیم. اما در خصوص مرگ خاشقجی ما به پادشاهی عربی سعودی خبر دادیم که گزارش های رسیده از نحوه مرگ او با ارزش های کشورمان مطلقا در تضاد است و نحوه تعامل ما با این کشور بستگی به میزان پایبندی مملکت عربی سعودی به طرح های خود برای پشیرفت و تجدد است.
به هر حال روابط ما با کشورهای خلیج فراتر از منافع تجاری و بازرگانی است و این روابط ریشه در تاریخ دو کشور دارد. ما در این دنیای جهانی شده بر تودرتویی روابط دو طرف بیشتر پی بردیم و برای بنای آینده بهتر برای نسل های بعدی به همکاری بیشتر ادامه می دهیم.