بریتانیای کبیر و خلیج… ساختن آینده ای بهتر

می دانم که نباید به مساله امنیت و استقرار به مثابه امر تمام شده نگریست. در واقع رزمایش نظامی مشترک «شمشیر برنده ۳» میان عمان و بریتانیا –که روز شنبه پایان می پذیرد- ثابت کرد که بریتانیا می تواند با هم پیمانان خود در منطقه برای...

ادامه مطلب