مجسمه ای تبلیغاتی از صندوق انتخابات به همراه پرچم بحرین در یکی از محله های منامه – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

مجسمه ای تبلیغاتی از صندوق انتخابات به همراه پرچم بحرین در یکی از محله های منامه – عکس از آژانس عکس خبری اروپا

منامه، الشرق الاوسط – حمد بن عیسی آل خلیفه روز دوشنبه با صدور حکمی شمار فرمانداری ها در این جزیره پادشاهی را کاهش داد، اقدامی که هدف از آن دستیابی به موازنه انتخاباتی در آستان انتخابات پارلمانی و شهرداری است که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری بحرین، بر اساس حکم جدید، بحرین به چهار فرمانداری تقسیم خواهد شد: شمالی، جنوبی، پایتخت و محرق.

در همین حال در پی این اصلاحات در شمار حوزه های رای گیری که هم اکنون ۴۰ حوزه است و یکی از موارد اصلی اختلاف بین دولت و مخالفان است، تغییری ایجاد نمی شود.

سمیرا رجب، وزیر مشاور در امور رسانه ها و یکی از سخنگویان دولت بحرین به الشرق الاوسط گفت که به علت تغییرات جمعیتی و افزایش پروژه های خانه سازی در دهه گذشته، اکنون دولت مجبور است مرزهای بین فرمانداری ها و حوزه های رای گیری را دوباره ترسیم کند.

خانم رجب گفت که در گذشته، مبنای تقسیم حوزه فرمانداری ها غالبا بر اساس توزیع جمعیت و رشد شهرها بود ما حکم جدید پادشاه، معیار تراکم جمعیت را در ترسیم حدود بین حوزه ها لحاظ کرده است.

وی افزود که این حکم رشد آینده جمعیت و نیز پروژه های شهرسازی را در هر فرمانداری در نظر گرفته است.

از سوی دیگر پادشاه بحرین طی حکم دیگری، بعضی بندهای قانون سال ۲۰۰۳ را درباره انتخاب اعضای شوراهای شهرداری اصلاح کرده است.

در این حکم آمده است که «حدود حوزه های رای گیری و شمار زیرکمیته ها بر مبنای این حکم توسط نخست وزیر مشخص خواهد شد.»

افراد واجد شرایط رای دادن شامل آنهایی است که از شرایط کنونی برخوردارند و در جریان ثبت نام و یا در دوره های تجدید نظر فهرست های انتخاباتی، از اعمال حقوق سیاسی محروم و یا مستثنی نشده اند.