سالوینی در «اسرائیل» برای کسب آرای یهودیان ایتالیا

رم: شوقی الریس

«زیان کسی سود دیگر کس است.» این است حال کنونی دولت ایتالیا از زمان بروز اعتراضات در فرانسه و ویرانی که این اعتراضات در پاریس و شهرهای دیگر برای دولت فرانسه ایجاد کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، سیاستمداران ایتالیایی از زمان بروز اعتراضات فرانسه بیشترین بیانات احتیاط آمیز را در توصیف این حوادث به کار می‌بردند و دولتمردان ایتالیایی بسیار نیک می‌دانند که بازگشت حالت معمولی به فرانسه اتخاذ سیاست‌هایی را بر این دولت ملزم می‌کند که به ضرورت با سیاست مالی کلی که از سوی بروکسل وضع شده اختلاف‌هایی جدی را پیدا می‌کند؛ سیاست‌های مالی که موضع اختلاف میان رم و بروکسل بود.
برآورد اولیه میزان خسارت‌هایی که این اعتراضات به دولت فرانسه وارد کرد نشان می‌دهد که ۱۰ میلیارد یورو بدین کشور ضرر وارد شده‌است. همچنین سیاست‌هایی که دولت فرانسه برای برون رفت از این بحران اعلام کرده نشان می‌دهد که کسری میزان بودجه این کشور به رقمی خواهد رسید که با رقم مورد قبول بروکسل فاصله دارد. این در حالی است که پیشتر به فرانسه فرجه ای داده شده بود تا میزان کسری خود را به معیارهای مورد قبول برساند.
در برابر این سناریوی کنونی، که هیچ‌کس آن را پیش‌بینی نمی‌کرد و هیچ تضمینی وجود ندارد که در دیگر کشورهای اروپایی تکرار نشود، به ویژه که این کشورها در حال آماده شدن برای برگزاری انتخابات آینده بهار هستند، در برابر این سناریوی کاملاً غیرمترقبه، اتحادیه اروپا خود را ناچار می‌یابد که در الزامات تعیین بودجه سالیانه ایتالیا تساهل به خرج دهد و احتمالاً از تهدید به تحریم رم که پیشتر در قبال عدم پایبندی ایتالیا به تعدیل بودجه با توجه به معیارهای اروپایی صورت گرفته بود، دست کشد.
از سوی دیگر، ماتیو سالوینی معاون نخست‌وزیر ایتالیا و هم پیمان ماریان لوپان رئیس جبهه ملی فرانسوی تنها کسی بود که در سخن از اعتراضات فرانسه قاعده احتیاط را شکست و به شدت به انتقاد از مکرون پرداخت و در خصوص سیاست متعلق به مهاجران به او یورش برد.
او در خصوص بحران فرانسه اظهار کرد که هرگونه تساهل با فرانسه از سوی اتحادیه اروپا برای کمک به آن در راستای برون رفت از بحران کنونی و همزمان با آن سخت‌گیری بر علیه ایتالیا پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که برای آینده کل اتحادیه اروپا مشکل ساز خواهد شد.
از سوی دیگر تحلیلگران بر این عقیده اند که هرگونه تساهل اتحادیه اروپا با ایتالیا جبهه‌های پوپولیست‌ها را تقویت خواهد کرد و به آنان اجازه خواهد داد بسیاری از معادلات اروپا و انتخابات آینده را به سود خود تغییر دهند.
سالوینی نوک هجوم جنبش پوپولیستی است که تلاش می‌کند پیروز انتخابات پارلمان اروپا، به وسیله اتحادهای انتخابی مشترک شود.
نظرسنجی‌های اخیر نیز حاکی از آن است که این نیروها خواهند توانست اکثریت آرا را از آن خود سازنند.
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این نظرند که دیدار کنونی سالوینی از «اسرائیل» در راستای جلب حمایت یهودیان صاحب نفوذ ایتالیایی و اروپایی است به ویژه که او در برهه اخیر به شدت مورد هجوم انتقادآمیز یهودیان ایتالیا قرار گرفته بود زیرا از محکوم کردن برخی اعمال خشونت‌آمیز راست افراطی اجتناب می‌کرد.