قوانین سخت خاندان امپراتوری ژاپن، مانع از رسیدن زنان به مسند قدرت می‌شود

توکیو: شوقی الریس

آکی‌هیتو امپراتور ۸۴ ساله ژاپن در پایان ماه آوریل آینده (اواسط اردیبهشت)، به نفع پسرش ناروهیتو از تخت سلطنت کنار می‌رود. قرار است ناروهیتو امپراتور جدید یکی از کهن‌ترین امپراتوری‌های کشورهای جهان شود.
به گزارش الشرق الاوسط، این اقدام امپراتور در بین نوادگان خویش نامتعارف است چراکه قوانین بسیار سخت در خلافت مورثی امپراتوری در این خاندان، ممکن است در آینده‌ای نزدیک به بحران خلافتی تبدیل شود.
یکی از این قوانین، منع زنان از رسیدن به مسند حکم است.
رسانه‌های ژاپن در ماه‌های اخیر به بحث و ضرورت تعدیل قانون سخت درون خاندان حاکم پرداختند تا بتوانند این قوانین «مقدس» خاندان حاکم را برای رسیدن زنان به خلافت، تسهیل کنند.
طبق قانون خاندان سلطنتی، فرزندان دخترانی که با مردان عامه ازدواج کنند، از رسیدن به عرش امپراتوری محروم می‌شوند.
این در حالی است که اکثریت افراد خاندان امپراتوری (۱۹ نفر از اصل ۲۴ نفر) زن است.
جالب‌تر از همه این است که اگر هیساهیتو پسر ۱۲ ساله و برادرزاده ولی عهد کنونی نتواند صاحب فرزند پسر شود، احتمال شکل‌گیری بحران خلافتی و وراثتی در خاندان این امپراتوری در آینده‌ای نه چندان دور بسیار جدی خواهد بود.
ناروهیتو ولی عهد ۵۸ ساله ژاپن دارای یک دختر است که طبق قانون نمی‌تواند به عرش امپراتوری برسد، از سوی دیگر و طبق تسلسل هرمی برادر وی فومی‌هیتو ۵۲ ساله دارای یک فرزند پسر ۱۲ ساله به نام هیساهیتو است که همه خاندان و نوادگان به نسل آینده آن چشم دوخته‌اند که شاید پس از ازدواج صاحب فرزند پسر شود.
کارشناسان معتقدند که دخترزا بودن نوادگان خانواده نه تنها باعث بحران خلافتی و وراثتی می‌شود بلکه بار را بر دوش اعضای خاندان سلطنتی سنگین کرده است، حتی بر هاله امپراتوری که به عنوان نماد کشور و وحدت ملی است نیز تاثیر منفی می‌گذارد.