فرماندهان نزدیک به رئیس جمهور سابق برای یافتن برون رفتی به عربستان سعودی روی می آورند

یمن

یمن

در حالی که منابع نظامی در یمن تأکید کردند که نیروهای ارتش ملی و مقاومت مردمی عملیات هجوم نوعی در برخی مناطق فرضه نهم، در مجاورت صنعا انجام دادند، برخی منابع آگاه سیاسی به «الشرق الأوسط» گفتند که در اردوگاه علی عبد الله صالح رئیس جمهور سابق یمن، شکاف به وجود آمده است. آن ها افزودند که صالح به گسترش رویارویی نظامی در اطراف صنعا و داخل آن اصرار دارد، در حالی که بسیاری از فرماندهان، به علت حساب و کتاب های مربوط به وضعیت نظامی و مردمی اتحاد شورشیان و کودتاگران سعی دارند از این رویارویی جلوگیری کنند، به خصوص که از گوشه و کنار خبرهایی درباره ملحق شدن شمار دیگری از فرماندهان نظامی و قبیله ای اطراف صنعا به ارتش ملی و نیروهای مقاومت در نبرد آزاد سازی صنعا و پایان دادن به کودتا شنیده می شود.

منابع آگاه تأکید می کنند که پیامدهای سقوط منطقه فرضه نهم و اردوگاه آن به دست نیروهای مشروعیت، هنوز در داخل ائتلاف کودتاگران (حوثی و صالح) ادامه دارد، به طوری که هر کدام از آن ها مسؤلیت سقوط این منطقه استراتژیک را به گردن دیگری می اندازند.

برخی منابع اشاره کردند که با وجود نزدیک شدن آزاد سازی دروازه شرقی پایتخت به صورت کامل، و در کنار عملیات جذب قبایلی که در اطراف صنعا زندگی می کنند، برخی از رهبران قبایل و رهبران حزب کنگره مردمی خلق که صالح رهبر آن بود، دیدارهای خود در صنعا و خارج از آن را افزایش دادند. این منابع پیش بینی می کنند برخی از شخصیت های مهم با نزدیک شدن نیروهای مشروعیت به صنعا، به عربستان سعودی سفر می کنند تا با رهبران مشروعیت دیدار کرده و راه هایی برای خروج بیابند.

در همین راستا، سرلشکر محسن خصروف رئیس بخش ارشاد در نیروهای ارتش ملی گفت که وقت کودتا گران به پایان رسیده است. وی در بیانیه ای افزود: «نیروهای ارتش ملی و مقاومت مردمی موفق شدند دروازه شرقی صنعا را برای آزاد سازی این شهر بگشایند، و قبایل بنی الحارث و أرحب و بنی حشیش، پیوستن خود را به مشروعیت اعلام می کنند».